Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Artikelkategorier: Nyheter

Gamla Vasa ruiner iståndsätts

Stadsstyrelsen behandlade vid sitt sammanträde 15.6.2020 bland annat renovering av Gamla Vasa ruiner.

Enligt en utredning som Vasa stad låtit utföra 2019 är ruinerna av Sankta Maria kyrka i alarmerande dåligt skick. Iståndsättandet som förläggs till tre somrar kostar ca 550 000 euro. Den vandalism som inträffade i maj 2020 höjer troligtvis kostnaderna. Ruinområdet är tillsvidare ett ingärdat arbetsplatsområde på grund av att det är farligt. Man utreder möjligheten att ordna kameraövervakning.

En preliminär iståndsättningsplan för stationsbyggnaden i Gamla Vasa har godkänts i stadsstyrelsen 3.12.2018. På området rivs bastu- och ekonomibyggnaden, den tvådelade källaren bevaras. I övrigt iakttas reparationsplanen. Byggnaden överlåts tills vidare till kommunteknikens grönenhet för användning.

Stadsstyrelsen beslutade att fastighetssektorn år 2020 kan använda 200 000 euro till reparationer och fortsatt planering av Sankta Maria kyrkas ruiner och stationen i Gamla Vasa. Nödvändiga reparations- och planeringsarbeten kan utföras trots upphandlingsförbudet.

 

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs, lyssna och titta på de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.

 

 

 

Publicerad: 18.06.2020