Förbigå menyn
piktogram

Följ med beslutsfattandet

Du kan följa med Vasa stads beslutsfattande på många sätt. Bekanta dig med Delta oh påverka -sidor.

Stadsfullmäktige sammanträden kan du följa med direkt på nätet eller titta på inspelningen senare.
Inspelningarna kan ses i 14 dagar efter mötet.