Förbigå menyn
piktogram

Följ med beslutsfattandet

Du kan följa med Vasa stads beslutsfattande på många sätt.

Stadsfullmäktige sammanträden kan du följa med direkt på nätet eller titta på inspelningen senare.
Inspelningarna kan ses i 14 dagar efter mötet.

I artikelserien Vad beslutade stadsstyrelsen? -presenteras kortfattat och lättfattligt beslut som stadsstyrelsen har fattat på sina möten. Syftet med artikelserien är att kommuninvånarna på ett lättbegripligt sätt ska få kännedom om den kommunala beslutsprocessen och de ärenden som man har fattat beslut om. Artiklarna publiceras under aktuella nyheter på den här webbplatsen.