Förbigå menyn
Kollektivtrafik

Artikelkategorier: Nyheter

Ifjol fick vi 3902 responser - tack för varenda en!

Publicerad: 16.4.2024

Via Vasa stads responssystem inlämnades under år 2023 totalt 3902 responser, vilket var ungefär 200 färre än året innan. De överlägset flesta, närmare bestämt 3414 responssvar, berörde stadsmiljön. Även i fortsättningen satsar vi på att besvara och utnyttja responsen, eftersom den utgör en viktig del av stadens utveckling.

Av de responssvar som kom in via responssystemet feedback.vaasa.fi år 2023 var 1201 (30 %) åtgärdsförslag, 1851 (47 %) kritik, 451 (12 %) frågor och resten kommentarer, beröm eller odefinierade svar. Medianen för responsens hanteringstid var cirka 3 dygn, vilket innebär att responsen besvarades en dag snabbare än år 2022.

Från början året har det varit möjligt att lämna respons även på engelska.

Respons till stadsmiljön om gator och kollektivtrafik

– Responsen till stadsmiljön minskade med över hundra svar jämfört med året innan. Detta beror troligtvis främst på förbättringsåtgärderna med snöröjningen och Lifti, säger stadsmiljödirektör Markku Järvelä.

Felrapporter är viktiga eftersom man med hjälp av dem kan lokalisera och åtgärda felen i tid.

Vandalisering på områden som förvaltas av staden kan man också anmäla på adressen ilkivalta@vaasa.fi.

– Det vore bra att få bukt med vandalisering och skadegörelse, eftersom det tar resurser som skulle kunna användas till förbättring av tjänster och områden, säger Järvelä.

Gång- och cykelvägarna förbättras kontinuerligt för att skapa enhetliga och säkra leder för alla. Projektet Smart till skolan gör det möjligt att kartlägga skolmiljöns nuvarande tillstånd och vidta korrigerande åtgärder.

– Vi har genomfört upphandlingar av snöröjning i superklass för gång- och cykeltrafikens huvudleder för att förbättra kvaliteten på vinterunderhållet. Kommande besparingsåtgärder begränsar kvalitetsförbättringen av vinterunderhållet, vilket direkt påverkar invånarna, säger Järvelä.

Utgående från invånarresponsen har man gjort en mängd förbättringar i Liftis trafikering, och antalet passagerare har ökat betydligt. De viktigaste förändringarna har gjorts på linjerna 7, 12, 5 och 8.

Inom bildningsservicen får biblioteken och idrottsservicen mest respons

Inom biblioteken får webbiblioteket med tillhörande material mest respons. Inom idrottsservicen gäller responsen särskilt underhållet av motionsplatser, som sköts av stadsmiljöns kommunteknik. Man föreslår också nya motionsplatser och -utrustning.

Kultursektorn får förfrågningar om evenemang och instituten om kurser. Respons som berör grundläggande utbildning, gymnasier och småbarnspedagogik kommer oftast via Wilma.

– Responsen behandlas alltid fallspecifikt i olika grupper. Till exempel i ledningsgrupper, med personalen, på föräldramöten eller inom elevvården. Vi försöker tillgodose olika investeringsönskemål inom ramen för tillgängliga resurser, säger bildningsdirektör Christina Knookala.

Koncernförvaltningen får respons om webbsidor och förvaltning.

Inom koncernförvaltningen fick kommunikationen (36 st.), medborgarinfon (18 st.) och välfärdsservicen (13 st.) mest respons.

– Särskilt responsen om webbsidorna har minskat med nästan 50 procent jämfört med året innan. År 2022 sökte många fortfarande social- och hälsovårdstjänster via stadens webbsidor, men förra året hittade allt fler det de sökte på Österbottens välfärdsområdes sidor, summerar koncernförvaltningsdirektör Jari Karjalainen.

Responsen som kommer till medborgarinfon rör främst själva responssystemets funktion. Välfärdstjänsterna får invånarförslag om att förbättra stadens välfärd. Serviceområdet Personal får mest respons om sommarjobb.

– Responsen hjälper oss att förstå vilken information Vasaborna behöver mer av, framför allt på webbsidorna. Responsen har skickats till sektorerna. Även själva responssystemet utvecklas kontinuerligt för att det ska vara lättare att använda och så att responsen direkt riktas till rätt ställe, säger Karjalainen.

Positiv respons gör alla glada

Under förra året inkom totalt 138 tack via responssystemet. Man uppskattade framför allt blomsterplanteringarna, motionsplatserna, Lifti, cykelvägarna och snöröjningen.

– Ett tack gläder säkert både den som ger det och den som tar emot det. Tackresponsen berättar också vad vi har lyckats med, vad vi ska fortsätta med och vad som har gjort invånarna i Vasa lyckliga, säger Karjalainen.

Här är några utdrag från de mottagna tacken:

”Underbart att ni har gjort en vinterbadplats som är öppen för alla i Vasa! Trygg och fräsch. En turist tyckte att det var helt otroligt. 🙂 Tack så mycket för den fantastiska upplevelsen, som en trogen vinterbadare vet jag att detta är något som saknas i många städer!”

“Tusen tack till snöröjarna längs cykelvägarna vid Orrnäs-Aspnäs-Gamla Vasa! Redan tidigt varje morgon är vägarna väl plogade. :)”

”I över två veckors tid har cykelvägen längs rutten Alskatvägen-Vörågatan-Einari Uusikylästigen-Fiskaregatan-Mejerigatan-Karlebyvägen-Dammbrunnsvägen varit i otroligt bra skick, jämnt och trevligt att cykla, precis som på sommarasfalt. Förhoppningsvis håller det fina vädret i sig så att det fortsätter likadant. Det där är verkligen en förstklassig kvalitetskorridor <3″

“Tack så mycket för den fantastiska cykelparkeringen vid järnvägsstationen! Jag kommer fortsätta att cykla till tåget också framöver, när valet tidigare föll på taxi/bil. Det kändes tryggt att lämna cykeln parkerad för flera dagar. Dessutom var användningen av parkeringen verkligen enkel och fungerande.”

“De nya busslinjerna passar skiftesarbetare bättre, eftersom det går bussar tidigt på morgonen och sent på kvällen + helger. Tidigare kunde jag inte ta bussen till jobbet eftersom det var dåligt med bussturer. Förhoppningsvis kommer linjerna som går till Roparnäs att fortsätta också framöver.”

”Det dröjde flera år innan jag kom mig för att stiga på bussen. Tidtabellen och en lämplig buss hittade jag enkelt på nätet, tidtabellstjänsten har utvecklats otroligt mycket. Bussen kom i tid och chauffören var vänlig trots att vi saknade ett gemensamt språk. Stort tack också för kontaktlös betalning! Jag kan enkelt åka buss också i fortsättningen.”

“Vaasas blomsterarrangemang har varit exceptionellt vackra i år! Modiga färgkombinationer och växtsorter som man sällan ser i stadsplanteringar sprider glädje bland trädgårdsentusiaster. Tack också för broschyren där planteringarnas olika växtsorter finns listades – en utmärkt inspirationskälla för hemträdgårdsmästaren!”

“Tack för en fantastisk kundservice på Variskas bibliotek!”

“Fantastiskt skick på allaktivitetsplanerna, Vasklot och skidspåren på isen mellan stadsstranden-Sunnanvik. Tack!”