Förbigå menyn
människor

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Integration i Vasa i 30 år

Publicerad: 28.4.2020

I februari i år var det 30 år sedan de första flyktingarna kom till Vasa år 1990. Integration ska under året firas med olika evenemang, som man på grund av coronaviruset har varit tvungen att skjuta upp till slutet av året.

Vasa satsade aktivt på integration år 1990, även om någon lag om integration ännu inte fanns. I början av integrationen spelade dåvarande, sedermera avlidna, direktören för invandrararbetet Mirja Törmä en viktig roll. Törmä utvecklade integrationsverksamheten under hela sin karriär fram till år 2011.

Integrationsledare Ahmed Jama minns tillbaka på de första åren med integration, då de första flyktingarna kom och förhållandena var helt annorlunda än i dagens Vasa.

– Klienterna på förläggningarna hade varken studie- eller arbetsrätt och urvalet av integrationsutbildningar omfattade en enskild studieväg. Dessutom var arbetet med personer med invandrarbakgrund något helt nytt för många anställda, säger Jama.

Utlänningsbyrån hade en central roll när integrationsverksamheten inleddes

Integration övades med egna resurser och enligt lärdomar från Sverige tills integrationslagen trädde i kraft år 1999.

– Integrationslagen gav i sinom tid arbetet en helt ny flykt, minns chefen för förläggningen Pia Pajunurmi.

Vid organisationsreformen av resultatområdet socialarbete och familjeservice år 2016 lades utlänningsbyrån ned och dess verksamhet fördelades på olika serviceområden. Bakom organisationsreformen fanns den nya socialvårdslagen med målet att organisera servicen enligt klientens behov till en så fungerande helhet som möjligt.

För tillfället pågår utvecklingsarbete i syfte att skapa klarhet i olika aktörers ansvarsområden och ta fram nya former av samarbete.

Intensivt samarbete med olika aktörer

– Vasa stads olika enheter, föreningar och organisationer har med åren kommit närmare varandra för att tillsammans arbeta för integrationen. Tillsammans åstadkommer vi mera och kan se integrationen som helhet i hela staden, säger Sonja Sulkakoski, chef för integrationsservicen.

Även i arbetsgruppen för planering av jubileumsåret finns representanter utöver för Vasa stads olika enheter också för Röda Korset, Folkhälsan, EduVamia, ETNO och invandrarrådet.

Jubileumsåret ska synas under olika evenemang

Avsikten var att en fest för alla, som planerats 30-årsjubileet till ära, skulle ha firats i slutet av april, men på grund av undantagssituationen till följd av coronaviruset skjuts jubileumsevenemangen upp till slutet av året.

Utöver Festen för alla planeras en konstutställning på stadsbiblioteket samt ett jubileumsseminarium för sakkunniga och yrkesutbildade personer inom integration.