Förbigå menyn
Jasper Lahti-Jakobsson (cello), Tomi Niemelä (flöjt), Aapo Humalajoki (violin), Iina Holopainen (piano), Max Backman (altsaxofon), Alvar Karhumaa (trumpet)och Leon Marttala (tuba) är några av solisterna i konserten.

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Kuula-institutets unga elever får möjlighet att spela med en stor orkester

Publicerad: 28.3.2023

I april får Kuula-institutets elever pröva på att uppträda med en stor symfoniorkester. På konserten Glada Musikanter uppträder 20 elever ackompanjerade av amatörsymfoniorkestern Wasa Sinfonietta och Kuula-institutets elevorkester Kadenssi.

Två betydande musikaktörer verksamma i Vasa, nämligen Kuula-institutet och Vasa Orkesterförening, slår sig ihop och arrangerar samarbets- och välgörenhetskonserten Iloiset Soittoniekat – Glada Musikanter i Vasa stadshus lördag 22.4.2023 kl. 15.

− På konserten förenar Kuula-institutets orkester Kadenssi och Wasa Sinfonietta sina krafter. De vuxna musikerna fungerar som ”tutorer” för de yngre musikeleverna. Det ingår också i framtidsplanerna att fortsätta med den här typen av verksamhet, säger Kuula-institutets rektor Tomas Holmström och Wasa Sinfoniettas intendent Tarja Huntus.

Tjugo elever som solister

På konserten deltar allt som allt 47 av Kuula-institutets elever och av dem uppträder 20 barn som solister. Solisterna är i åldern 8–12 år och instrumenten de spelar på är violin, cello, altsaxofon, klarinett, flöjt, trumpet, tuba och piano.

Solisterna övar med sina egna lärare före de gemensamma repetitionerna.

Intäkterna från konserten går till välgörenhet

Wasa Sinfonietta är en symfoniorkester i Vasa och består av ungefär 50 musikintresserade. Till dem hör studerande, personer i arbetsför ålder och pensionärer. Orkestern är underställd Vaasan Orkesteriyhdistys – Vasa Orkesterförening ry.

Kuula-institutet är en konstläroinrättning som ordnar undervisning i musik och dans för personer i alla åldrar. Vid Kuula-institutet ges undervisning enligt den grundläggande konstundervisningens fördjupade lärokurs. Undervisningen framskrider från nivå till nivå och målet är att eleverna ska få avgångsbetyg.

Syftet med konserten är att eleverna ska få uppleva musicerandets glädje, få erfarenheter av att uppträda som solist och att publiken ska få en unik musikupplevelse.

Intäkterna från konserten går som välgörenhet till Kuula-institutets stråk- och symfoniorkestrars föräldraförening och kommer alltså Kuula-institutets elever till godo.

Biljetterna kommer att säljas av Studio Ticket och webbutiken NetTicket och kostar 20 €/10 €.