Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Villalivet -utställningsbild

Artikelkategorier: Nyheter

Kvällsföredrag om sommarstugearkitekturens historia i Vasa skärgård

Publicerad: 14.6.2021

I samband med Österbottens museums utställning Villalivet ordnas onsdag 16.6 kl. 18 ett föredrag om sommarstugearkitekturens historia i Vasa skärgård. Den dagen är museet öppet kl. 10–20.

Under kvällens föredrag onsdag 16.6 kl. 18 presenteras arkitekturhistoria i fråga om de sommarstugor som finns i skärgården i Vasa. Föredraget hålls på svenska.

I Vasa finns en lång tradition av sommarbosättning i skärgården. Först hade vistelserna vid fiskarbastun och fäbodar en tydlig nyttoaspekt, men under 1800-talet växte intresset för sommarnöjen fram och lade grunden för den villakultur som vi känner i dag. Förhållandena i skärgården har gjort att en sommarstugearkitektur med stor variationsrikedom med tiden har vuxit fram i regionen.

Under föredraget presenteras huvuddragen i byggnadernas stilutveckling från tidigt 1800-tal till nutid. Samtidigt placeras de lokala särdragen in i en större historisk kontext kring villor och villaliv.

Föredraget hålls av FT Mia Åkerfelt som är universitetslärare i konstvetenskap vid Åbo Akademi och just nu arbetar med en bok om sommarstugearkitekturen i Vasa skärgård.

Föredragen kommer också att streamas på Österbottens museums facebooksida.

Österbottens museum är öppet 16.6 kl. 10–20. Utställningen Villalivet pågår till och med 29.8.