Förbigå menyn
Nuoret juoksevat kilpaa kentällä

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Mer motion under skoldagarna för elever i åk 7–9

Publicerad: 16.2.2023

I år fästs särskild uppmärksamhet vid att främja motionerande bland eleverna i åk 7–9 i Vasa. I skolor med åk 7–9 försöker man få eleverna att röra på sig mera under rasterna och under lektionerna håller man pausmotion samt främjar att eleverna tar sig till skolan med egna krafter.

Under de senaste åren har motionerandet minskat bland eleverna i åk 7–9, och nödvändigtvis inte ens de barn och ungdomar som regelbundet motionerar rör på sig tillräckligt. Nu strävar man i Vasa efter att ta tag i problemet genom projektet 7-9-skolan i rörelse under år 2023.

– Barn och ungdomar kan uppleva att det är snopet att motionera, att de inte har lämpliga redskap eller lokaler och att det är kallt ute. Vi tar tag i dessa utmaningar bland annat genom att ge mer utrymme och fler redskap för motion under rasterna samt att utbilda elever till rastaktiverare, berättar Sanna Laulaja, gymnastiklärare och koordinator för Skolan i rörelse.

Till skolan med cykel eller till fots

I projektet 7-9-skolan i rörelse deltar alla 7-9-skolor inom Vasa stads grundläggande utbildning:  Borgaregatans skola, Merenkurkun koulu samt årskurserna 7–9 i Onkilahden yhtenäiskoulu, Savilahden yhtenäiskoulu och Variskan yhtenäiskoulu.

Eleverna uppmuntras att ta sig till skolan med cykel eller till fots bland annat med hjälp av olika kampanjer. Också föräldrarna informeras om att det är önskvärt att man inte skjutsar barnen till skolan.

– Eller om man gör det så kan man lämna barnet lite längre ifrån skolan och inte precis framför porten, så att barnet får lite mer rörelse om morgnarna, tipsar Laulaja.

Inkluderande av elever är viktigt

Enligt undersökningar har motion under skoldagarna mest betydelse för just de elever som rör på sig minst. Också elevernas egen delaktighet är viktig.

– Vi utbildar elever till rastaktiverare och ledare för motionsjippon. Dessutom tas elevkårer med om att planera och genomföra verksamhet för sina skolor, till exempel gemensamma motionsevenemang för hela skolan, beskriver Laulaja.

Idrottsservicens personal trainer-verksamhet i skolor

I fortsättningen erbjuder Vasa stads idrottsservice personal trainer-verksamhet för eleverna i åk 7–9. Under våren prövas verksamheten på Variskan yhtenäiskoulu.

– I skolPT-verksamheten kan den unga bekanta sig med idrottsutbudet i sitt område tillsammans med tränaren, och den unga uppmuntras att röra på sig på eget initiativ, berättar Laulaja.

Hela grundläggande utbildningen med om Skolan i rörelse-verksamheten

Alla skolor, både åk 1–6 och 7–9, inom Vasa stads grundläggande utbildning har sedan år 2015 varit med om den riksomfattande verksamheten Skolan i rörelse. Alla skolor har Skolan i rörelse-team som planerar verksamhet för att aktivera eleverna.

I flera skolor har man redan ökat rörelse med bland annat långa motionsraster, uthyrning av redskap under raster samt genom olika motionsjippon och -evenemang. Därtill finns det rastaktiverare i flera skolor.

– Det går redan mycket bra med eleverna i åk 1–6, men med åk 7–9 är omgivningen mer utmanande, och där har verkningsfullheten inte varit önskad. Därför tar vi tag i utmaningen genom detta tilläggsprojekt och strävar efter att stöda motionen bland de elever i åk 7–9 som rör på sig lite, beskriver Laulaja.