Förbigå menyn

Information om coronaviruset

sammaloitunut auto metsässä

Artikelkategorier: Nyheter

Naturen som utgångspunkt på den nya utställningen på Kuntsi museum för modern konst

På Kuntsi museum för modern konst öppnar den 22:a februari utställningen By Nature, som erbjuder en mångsidig översikt av de inbjudna nutidskonstnärernas uttryck.

De konstnärer som deltar i utställningen är antingen födda i Österbotten eller inflyttade och rotade i regionen. Konstnären kan känna sig finländsk och dessutom österbottnisk, trots att hen är född i Columbia, Tyskland eller Rumänien.

Naturen är utställningens utgångspunkt, men i tillägg till det traditionella perspektivet behandlar verken hur naturen upplevs och tolkas. Förutom bilden överför konstnären till besökaren den stämning och miljö som naturen bildar. De kan vara undermedvetna också för konstnären själv.

Den undermedvetna processen är en viktig del av den skapande konstnärens arbete och påverkar hur konstnären närmar sig naturen på det mest naturliga sättet. Här präglas också det klimat och den miljö som konstnären bor i, dvs. Österbotten.

På utställningen balanserar både naturen som objekt och konstnärens subjektivt upplevda natur mot varandra som perspektiv. För en del konstnärer är naturen en klar utgångspunkt. Andra konstnärer igen upplever sina egna tankar om den omkringliggande världen som viktigast, och då fungerar de också som utgångspunkter för verken.

Unika verk skapas i utställningsrummet

Utställningen presenterar verk, som inte tidigare har setts i Österbotten. En del av verken har förverkligats uttryckligen till den här utställningen. Exempelvis John Courts processverk som baserar sig på performance blir färdig först under utställningens gång, och Heidi Katajamäki förverkligar sitt verk direkt i utställningslokalen

I sitt verk The Nature of Fear har Dragos Alexandrescu använt enkla metoder för att avbilda skog och bearbetat bildmaterialet på ett sådant sätt att det slutliga verket får betraktaren att känna skräck. I Albert Brauns verk kan politiska ställningstaganden ses, men utställningen presenterar också visuellt direkta tolkningar av naturen, såsom i Malin Franzéns och Patricia Rodas’ verk.

Samhällskritik kan uttolkas i Oscar Hagens verk, som påvisar regionens sämre sidor också. Robert Back kombinerar naturligt en naturvetenskapligt noggrann visualitet och modern teknologi i sina digitala målningar. Producenten Marcus Lerviks är kurator för utställningen.

By Nature visas på Kuntsi museum för modern konst 22.2–19.4.2020. I utställningen deltar konstnärerna Dragos Alexandrescu , Robert Back, Albert Braun, Moa Cederberg, John Court, Malin Franzén, Oscar Hagen, Heidi Katajamäki och Patricia Rodas.

Evenemang och kompletterande program under utställningen

John Courts verk som baserar sig på performance blir färdig under utställningens gång. Långvarig performance (6 h) ordnas 7.3, 21.3, 4.4 och 18.4 kl. 11–17.

Guidningar för allmänheten hålls på Kuntsi söndagar 1.3 och 5.4 kl. 13 på svenska och kl. 14 på finska.

Publicerad: 17.02.2020