Förbigå menyn
siilot

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Ny ägare till tomten med betongsilorna vid Strandgatan söks genom ett anbudsförfarande

Publicerad: 15.4.2021

Vasa stads fastighetssektor ordnar ett allmänt och öppet anbudsförfarande för tomten på Strandgatan 1A och den nybyggnad som ska genomföras där. På tomten finns de betongsilor som f.d. Vasakvarn Ab lät bygga och en värmecentral, vilka har stått tomma och oanvända sedan slutet av 1990-talet.

Den som vinner anbudsförfarandet förbinder sig att både riva silobyggnaden med värmecentral och ordna en allmän arkitekturtävling för den nybyggnad som ska uppföras på tomten samt uppföra den byggnad som har vunnit tävlingen, godkänts av staden och är förenlig med bygglovet.

– Den tomt som anbudsförfarandet gäller är belägen på paradplats och den utgör en del av en kulturmiljö av riksomfattande betydelse invid stadens populäraste friluftsled. Strandzonen i centrum utvecklas också under kommande år kraftigt och den nybyggnad som uppförs på silornas plats är en viktig del av detta, konstaterar stadsgeodet Petur Eklund.

Tomten överlåts till den som har gett det högsta prisanbudet. Den som vinner tävlingen måste ha tillräckligt tekniskt kunnande samt andra förutsättningar som fastställs i anbudsförfrågan när det gäller att genomföra ett omfattande och byggnadstekniskt utmanande byggprojekt.

Detaljplanen ger ramarna för den nybyggnad som ska uppföras. Planerna preciseras utifrån arkitekturtävlingen och i de mera exakta planer som ska göras upp efter den. Planeringen och genomförandet övervakas på åtgärd av en arbetsgrupp som består av representanter för stadens planläggning, fastighetssektor och byggnadstillsyn.

Anbuden ska lämnas in inom maj månad. En närmare beskrivning av anbudsförfrågan, villkoren för den samt övriga handlingar kan ses på adressen vasa.fi/silorna.