Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Oktober blir Pölmånad – Program under barnens kulturveckor runtom i Vasa 1.–31.10.2023

Publicerad: 25.9.2023

Pöl – Barnens kulturveckor i oktober ordnas redan för andra gången. Evenemangsmånaden som presenterar barnkultur från Vasa erbjuder många olika kulturbetonade program för barnfamiljer. Invigningen av Pöl hålls i huvudbiblioteket 2.10. kl. 16–20.

I oktober utlovas ett stort antal evenemang för barnfamiljer, då barnens kulturveckor kör i gång i Vasa. Programmet, som är öppet för alla, fördelar sig jämnt över hela månaden, i synnerhet på vardagskvällar och på dagarna på lördagar.

Invigningen av Pölen hålls måndag 2.10. kl. 16–20 i huvudbiblioteket. I Dramasalen ordnas verkstaden pölfiske och under kvällen kan man också pröva på Pöldans med Vasas Pensionstagares polkaring, spela brädspel i Studio Pöl eller delta i skrivtävlingen Den lilla ramsan.  I bibliotekets park finns också en konstgjord pöl, där man får leka.

Program också under höstlovet

Under höstlovet kan man delta i Pöl-verksamhet bl.a. på Alkula gård, i simhallen, på bibliotekets Satudag eller vid Mannerheims barnskyddsförbunds och Finlands Röda Kors Höstjippo.

På Kulturhuset Fanny ordnas Konstplask under två lördagar: Målningsverkstaden Ris och visp 14.10. och Konstkafé 21.10. Konstplasken är föreställningar, inkluderande och inträdesfria verkstäder eller realiseringar av olika konstarter medan Pöl pågår. De är riktade till barnfamiljer och de har valts ut utgående från understödsansökningar.

Pöl avslutas 31.10. med Spökenas kväll på huvudbiblioteket.  Se det exakta programmet här.

I Pölen plaskas det också under dagvårds- eller skoldagen

Även för småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen står många slags trevliga program till buds under Pöl: konstverkstäder på museet, teaterrundvandringar, utställningsguidningar på biblioteket, ljusmålning, filmförevisningar, lekar i pölen, animationsverkstäder med mera. Inom småbarnspedagogiken har också egna konstutställningar gjorts, och de finns på olika håll i Vasa och kan beundras av stadsborna.

Oktober är Pölmånad

Under hela oktober kan man också delta i skrivtävlingen Den lilla ramsan, som ordnas av välfärdsenheten. På huvudbiblioteket kan man bekanta sig med utställningen Dyk in i bilderna, med trevliga uppgifter på egen hand och med brädspelet Den försvunna pölen i Studio Pöl, i en trevlig myshörna. På bibliotekets gård leker vi i den konstgjorda pölen. Genom att titta på videor från danscentret i Österbottens region kan man lära sig nya danssteg. I Pöl kan man också delta genom att till exempel ordna en gemensam lekstund i den närliggande parken eller i sandlådan.

Kultur- och bibliotekstjänsterna samordnar Pöls program, som produceras i samarbete med stadens kulturaktörer och de aktörer, föreningar och organisationer som arbetar med barnfamiljer. Pöls mål är att erbjuda mångsidig kultur- och konstverksamhet för barn och barnfamiljer, presentera barnens egna kultur- och konstalster och lyfta fram vikten av barnkultur samt det arbete som görs med familjerna och dem som gör det.

Barnens röster i Pölen

Barnen har varit med och planerat Pölen genom att lägga fram programönskemål och deras förslag har beaktats i programmet under Pölen. I den första fasen av Pölen lyssnade man på barnens tankar om trevliga evenemang och pölerfarenheter. Resultaten av intervjuerna delades i det nätverk som planerar Pölen. Också barnens råd har fått komma med önskemål och idéer för Pölen.

Dessutom valde förskoleeleverna vid Paakarin päiväkoti bland understödsansökningarna till Konstplasket de tre mest intressanta, och de förverkligas i Pölen. Elever vid Hietalahden koulu har för Pölen utvecklat brädspelet Den försvunna Pölen, som är tänkt för hela familjen. Ungdomsservicens assisterande konstnärer har varit flitiga under sommaren och gjort uppgifter och material av många slag för Pölen.

Läs mer: