Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Professionella oroliga över barn och unga som vejpar och använder e-cigaretter

Publicerad: 6.11.2023

Andelen barn och unga som vejpar, det vill säga röker e-cigaretter, har ökat explosionsartat. Precis som vanlig tobak innehåller också e-cigaretter ämnen som är skadliga för hälsan.

– I mitt arbete som hälsovårdare i årskurs 1–6 har jag sett att andelen barn som använder och testar e-cigaretter har ökat. Så sent som ifjol var det mycket ovanligt med e-cigaretter, men i höst har det kommit fram att det finns elever som har testat, berättar skolhälsovårdare Ilona Kangas vid Österbottens välfärdsområde.

E-cigaretten kan se ut som läppbalsam eller fodral för hörlurar

E-cigaretter är gjorda av plast och metall och med hjälp av ett batteri värmer de upp vätska tills den förångas. Ångan dras sedan in i lungorna på samma sätt som när man röker vanliga cigaretter.

– E-cigaretter kan se ut som exempelvis läppbalsam eller fodral för hörlurar, det är alltså inte så säkert att man känner igen dem på utseendet, påpekar Kangas.

– Det som är mest oroväckande är att e-cigaretterna innehåller ämnen som är skadliga för hälsan och att vi saknar långsiktig forskning på biverkningarna. Jag uppmanar alla föräldrar att öppet diskutera med sina barn och unga om rusmedel och farorna med dem, uppmanar Tiina Ekholm, ansvarig skolläkare vid Österbottens välfärdsområde.

Den drogförebyggande veckan hålls 6−12.11.

Den riksomfattande drogförebyggande veckan hålls 6−12.11.2023.

Under temaveckan sporras man till att ställa frågor som förtydligar, för det lönar sig att fråga. Den som frågar kan vara en närstående eller till exempel en kompis, en ungdomsledare, en lärare eller en yrkesmänniska inom social- och hälsosektorn.

Som tema för den drogförebyggande veckan år 2023 har man valt Hand i hand: missbrukar- och mentalvårdsarbetet.