Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Roparnäsvägen och Företagargatan stängs för servicearbeten i plankorsningarna

Publicerad: 7.5.2024

Roparnäsvägen och Företagargatan stängs tillfälligt på grund av servicearbeten som anknyter till plankorsningarna med järnvägen. Arbetena utförs på natten för att de ska störa trafiken så lite som möjligt.

Roparnäsvägen stängs på avsnittet mellan Sjukhemsgatan och Krutkällarvägen under tiden 14.5 kl. 21 – 15.5 kl. 7. Medan arbetena pågår dirigeras fordonstrafiken från Roparnäs till centrum via Sjukhemsgatan och från centrum till Roparnäs och Lillkyro via Krutkällarvägen, Strandlandsvägen och Strömbergsgatan. Gång- och cykeltrafiken dirigeras via Östra bangatan.

Företagargatan stängs på avsnittet mellan Postgatan och Höstvesvägen under tiden 16.5 kl. 21 – 17.5 kl. 7. Medan arbetena pågår styrs fordonstrafiken via Kråklundsgatan och gång- och cykeltrafiken via Postgatan och Östra Staketgatan.

Konsekvenser också för kollektivtrafiken

Stängningen av Roparnäsvägen och Företagargatan påverkar även kollektivtrafiken. Liftis linjer 1, 4 och 30 kör på en undantagsrutt medan arbetena pågår.

Linje 1 

14.5 kör kvällsturerna kl. 20.40 och 21.40 från Västervik och kl. 20.45, 21.45 och 22.15 från Liselund undantagsrutten Strandlandsvägen–Strömbergsgatan–Roparnäsvägen.

15.5 kör morgonturen kl. 6.05 från Västervik och morgonturen kl. 6.05 från Liselund undantagsrutten Strandlandsvägen–Strömbergsgatan–Roparnäsvägen.

Turerna kan vara upp till 10 minuter försenade. Hållplatserna på Krutkällarvägen faller bort under dessa turer.

Linje 4

14.5 kör kvällsturen kl. 21.05 från Gerby och kvällsturen kl. 21.00 från flygplatsen undantagsrutten Strandlandsvägen–Strömbergsgatan–Melmovägen.

15.5 kör morgonturen kl. 6.00 från Gerby och morgonturen kl. 6.20 från flygplatsen undantagsrutten Strandlandsvägen–Strömbergsgatan–Melmovägen.

Hållplatserna på Krutkällarvägen, Strömbergs parkväg och Dynamovägen faller bort under dessa turer.

Linje 30

16.5 kör morgonturen kl. 6.50 från Vasa till Norrvalla och morgonturen kl. 6.10 från Lillkyro till Vasa via Kråklund.