Förbigå menyn
Meta Isæus-Berlin: Frukosten 2020. Bild: Sofia Johansson.

Artikelkategorier: Nyheter

Sju nya tillfälliga utställningar i Vasas museer för år 2024

Publicerad: 21.11.2023

Uppdaterad: 22.11.2023

Utställningsbesökare inbjuds till sju nya tillfälliga utställningar för att bekanta sig med en konstsamlare, österländsk andlighet, finländska urskogar och en svensk konstnärs omfattande installationer. Även samlingar presenteras i utställningsprogrammet för år 2024.

Årets första utställning som visar bildkonst ur Roger Broos omfattande konstsamling ses på Österbottens museum 12.4–8.9.2024. Verken ingår i samlingen donerades till Stiftelsen för Åbo Akademi. I samlingen presenteras målningar, pappersbaserade verk såsom grafik och teckningar. från 1950-talet till 2010-talet. Broo stödde speciellt unga konstnärer, och skaffade ofta verk från slutarbetsutställningar. Han arbetade länge som förvaltningsdirektör vid Åbo Akademi och var aktiv i Svenska kulturfondens stiftelse. Han var också ordförande för Åbo konstmuseum och Amos Andersons museum. Exempelvis är verk av Carina Granlund (f.1967), Mikko Paakkola (f. 1961) och Veronika Ringbom (f.1962) representerade i samlingen.

Skogen – en mångformig livsmiljö i utställningslokalen

På Österbottens museum visas 4.10.2024–27.4.2025 utställningen Nordanvindsskogen av fotokonstnärerna Ritva Kovalainen (f. 1959) och Sanni Seppo (f. 1960) som båda haft långa karriärer. Med utställningen firas Kovalainens och Seppos trettioåriga konstnärliga och undersökande arbete med skogsmotiv. Utställningens fotografier som skildrar våra naturskogar är i huvudsak tagna på skyddade områden nära östgränsen från Norra Karelen till Lappland. I anslutning till utställningen bearbetar konstnärerna också nya verk som granskar speciellt situationen i de Österbottniska skogarna. Utställningen innehåller utöver de fotografiska verken material och faktauppgifter som baserar sig på en omfattande forskning om Finlands skogar.

Utställningen är en avslutning på en tredelad fotokonstnärlig forskning som Kovalainen och Seppo inledde genom att fördjupa sig i den finländska skogsmytologin Trädens folk (1997) och efter det genom att tolka skogsbrukets skuggsidor Skogsvårdsåtgärder (2009). Boken Pohjoistuulen metsä (Nordanvindsskogen) är Fack-Finlandia nominerad i år.

Österländska influenser i den finländska konsten från 1800-talet till nutidskonsten

På utställningen Österländsk andlighet i Tikanojas konsthem 17.5–27.10.2024 granskas influenser från öst genom kulturhistoriska föremål och närmare hundra konstverk. Mystiken och den andliga visdomen i öst har fascinerat konstnärer i Finland ända sedan 1800-talet och inverkan kan ses också i nutidskonsten. Utställningen avspeglar samtidigt problematiken kring uppfattningarna anknutna till den österländska andligheten och kolonialismens skugga, men också konstnärernas genuina vilja att förstå och lära sig om andra kulturer.

Under utställningen visas också ett omfattande urval av vasafödda Ilona Harimas verk, vilka tidigare har fått lite uppmärksamhet. Vasa stads museer har också inför utställningen sökt verk av fyra kvinnliga konstnärer: Eva Bremers (1894–1964), Meri Genetz (1885–1943), Ilona Harimas (1911–1986) och Lyyli Visantis (1893–1971) verk och produktion såväl i offentliga som i privata samlingar.

Andra verk som visas på utställningen är bland annat Akseli Gallen-Kallelas (1865–1931) verk och föremål som han samlat under sina resor, men också verk av samtidskonstnärer såsom Outi Heiskanen (1937–2022), J. O Mallander (f.1944) och Silja Rantanen (f. 1955). Utställningen har kurerats av konst- och religionsforskare FD Nina Kokkinen.

På Kuntsi visas också en samlingsutställning och drömlik nutidskonst

En ny tillfällig utställning ur konstsamlaren Simo Kuntsis (1913–1984) samling visas på Kuntsis stiftelses utställning 3.5– 6.10.2024. Kuntsi samlade både på finländsk och internationell modern konst.

Året på Kuntsi museum för modern konst avslutas med Meta Isæus-Berlins (f. 1963) utställning. Hon hör till Sveriges mest centrala nutidskonstnärer. Isaeus-Berlin som för första gången presenteras i Finland med en spaaratutställning är en internationellt uppmärksammad och belönad konstnär. Isæus-Berlins verk refererar ofta till drömmar och det undermedvetna, där hon arbetar med scenarier och psykodramer. Ett element som återkommer i konstnärens verk är vatten, men materialspektret för skulpturinstallationerna är omfattande.

På utställningen Meta Isaeus-Berlin: Filosofen ses konstnärens utveckling från de tidiga målningarna ända fram till hennes nuvarande formspråk. Konstnären gör många gånger både en målning, en skulptur och en rumslig installation av samma motiv. Utställningen har producerats av Vasa stads museer i samarbete med konstnären. Konstnärens verk ingår i till exempel Malmö konstmuseums, Moderna museets, Göteborgs konstmuseums och i Finland i Museet för nutidskonst Kiasmas samlingar. Utställningen visas 2.11.2024 – 30.3.2025.

Tikanojas konsthem avslutar året med två nya utställningar som öppnas den 15 november 2024.

I början av året fortsätter utställningarna Roland Persson (f. 1963) – Twisted Realities till slutet av mars på Österbottens museum, grupputställningen Linjens dimensioner fram till den 14 april på Kuntsi museum för modern konst och Berndt Lindholm – Stigar i landskapet fram till den 21 april i Tikanojas konsthem. Utställningen Dripping Cavities av Valentina Gelain (f.1992) och Bekim Hasaj (f. 1990), som är två lokala konstnärer av internationell härkomst, visas fram till mitten av januari. Efter det övergår Vasa konsthall till Vasa konstnärsgille.

Ändringar möjliga.