Förbigå menyn
egnahemhus

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Skyddsrummen är huvudsakligen fastighetsspecifika – viktigt med egen beredskap hemma

Publicerad: 23.3.2022

Rysslands attack mot Ukraina har väckt oro hos stadsborna och staden har kontaktats angående skyddsrum. Den främsta skyddsplatsen finns alltid i den fastighet där man bor eller arbetar. Skydd i skyddsrum söks endast på myndigheternas order. Det rekommenderas att alla hushåll alltid ska ha ett reservförråd av mat och vatten för tre dygn.

– Det finns inga allmänna skyddsrum inom området för Österbottens räddningsverk. Skyddsrum finns vanligtvis i samband med större husbolag eller arbetsplatser, och används då av personer som bor eller arbetar i dessa fastigheter. Mindre husbolag eller egnahemshus saknar i regel egna skyddsrum. Vid strålningsrisk ska man främst söka skydd inomhus, säger räddningsdirektören Tero Mäki vid Österbottens räddningsverk.

Skyddsrum ska i regel inrättas för en byggnad om byggnadens våningsyta är minst 1 200 kvadratmeter. Med andra ord är det huvudsakligen fastighetsägarna som är ansvariga för skyddsrummen och att de är trygga.

– Skyddsrummen används oftast för andra ändamål under fredstid, exempelvis som förråd eller idrottslokaler. Kravet är emellertid att de vid behov kan tas i bruk som skyddsrum inom 72 timmar. Att förflytta sig till skyddsrum sker alltid på uppmaning av myndigheterna, påminner Mäki.

Största delen av skyddsrummen är husspecifika även på nationellt plan

Enligt inrikesministeriet fanns det 54 000 skyddsrum med sammanlagt 4,4 miljoner skyddsplatser i Finland i början av 2020. Största delen av skyddsrummen (cirka 85 %) är privata, gårdsvisa skyddsrum av armerad betong och de finns i samband med bostads- och affärsfastigheter.

Också bergsskyddsrum, som är gemensamma för flera fastigheter, är i användning. Oftast används skyddsrummen för andra ändamål under normala förhållanden, till exempel som idrottshallar, metrostationer eller parkeringshallar. I bostadsbyggnader tjänar skyddsrummen ofta exempelvis som förråd.

Mer information finns på Österbottens räddningsverks webbplats: www.pohjanmaanpelastuslaitos.fi/service/beredskap/skyddsrum/

Det gäller för alla att ha ett reservförråd för tre dygn hemma hos sig

Ett sätt att förbereda sig är att kontrollera att skyddsrummen är i skick. Ett annat, alltid aktuellt och konkret sätt för alla hushåll är att bygga upp ett reservförråd hemma hos sig.

– Med reservförråd avses ett lager av mat och dryck med lång hållbarhetstid som räcker för både människor och sällskapsdjur i ungefär tre dygn. Reservförråd kan behövas exempelvis vid elavbrott eller en strejk som påverkar samhället på många plan eller om rent vatten blir förorenat eller det förekommer störningar i betalningstrafiken, säger Marjo Lindgren, Vasa stads riskhanterings- och säkerhetschef.

Det behövs cirka 1–2 hinkar vatten per person och dygn. Därtill ska man ha ett rent kärl med lock eller en dunk för att hämta och lagra vatten i. Förutom dricksvatten behövs det vatten även för matlagning och personlig hygien.

För mer information om beredskapen hemma, gå in på https://72tuntia.fi