Förbigå menyn
Fyra får på ängen.

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Sommarfåren återkom för att sköta ängarna

Publicerad: 15.6.2023

I sommar kan de bekanta landskapsskötarna ses beta på den konstgjorda ön bakom simhallen i Sandviken, i Äppelträdsparken i Gerby, i Kirkkosaari i Lillkyro samt på ängen mellan Västra Långgatan och Torggatan, mitt emot ruinerna i Gamla Vasa.

I år fick grönteamen en större flock av sommarhjälpredor än tidigare för att hjälpa till med landskapsskötseln. 21 får inledde betandet både på bekanta ängar och för första gången också i Sandviken och Lillkyro.

– Vi sköter om fåren väl. Någon ser till dem varje dag, och dessutom granskar fårens ägare varje vecka att allt är bra med dem. På alla områden finns också kameraövervakning, berättar grönområdeshortonom Leila Roininen.

De flitiga sommarjobbarna gör naturen gott

Fåren är effektiva, skonsamma och miljövänliga landskapsskötare, som passar utmärkt för att ta hand om de nationellt värdefulla kulturmiljöerna.

– Fårskocken betar till ungefär i mitten av september, beroende på hur mycket mat det finns, berättar Roininen.

Rör dig lugnt nära inhägnaden

De som rör sig nära inhägnaderna ska se till att fåren får sköta sitt jobb i fred. Man får gå och titta på dem, men man får inte gå in i inhägnaden och inte mata fåren. På så sätt säkerställs att fåren har det bra och att de hålls friska.

Du beaktar ju också att man inte får köra in i Äppelträdsparken i Gerby med bil, utan bilen ska lämnas i ändan av Granviksvägen.

Kirkkosaari i Lillkyro samt Äppelträdsparken i Gerby är Vasa stads ängsskötselobjekt i Kommun-Helmi -projektet. Det huvudsakliga målet med Miljöministeriets Helmi-program är att förstärka den finska naturens mångfald och förbättra tillståndet för livsmiljöerna.