Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Artikelkategorier: Nyheter

Sommargågatan på Hovrättsesplanaden öppnas

Publicerad: 28.5.2021

Uppdaterad: 18.6.2021

Gågatan på Hovrättsesplanaden förlängs tillfälligt med gatuavsnittet mellan Kyrkoesplanaden och Rådhusgatan 28.5–30.9. På sommargågatan kommer det att finnas bl.a. en portkonstruktion, blomplanteringar och flyttbara bänkar, och dessutom kommer restaurangernas terrasser att vara större än vanligt. Gågatan medför också ändringar i trafikarrangemangen.

Vasa stads grönområdesenhet har byggt en ny portkonstruktion för sommargågatan, och i dess pelare hängs blomamplar. I området kommer det också att finnas flera sittplatser samt åtta stora svarta krukor som det planteras sommarblommor i och som samtidigt fungerar som trafikdirigenter. Det utlovas också överraskningar under sommarens gång.

– I planerna finns t.ex. imponerande blom- och ljusinstallationer runt konsternas natt, då också kvällarna börjar bli mörkare, säger grönområdeshortonom Leila Roininen.

Sommargågatan har planerats under våren tillsammans med Visit Vaasa och företagarna i området.

– Med stor iver har vi väntat på att sommargågatan ska öppnas. Vi ser sommargågatan som en naturlig utveckling med tanke på promenadcentrum och som en förlängning av den traditionella gågatan. Förhoppningsvis kan vi inom en nära framtid promenera från stationen ner till stranden längs gågatan, säger Visit Vaasas verkställande direktör Max Jansson.

Sommargågatan medför ändringar i trafikarrangemangen

Till följd av att gågatan utvidgas stängs Hovrättsesplanadens norra sida för genomfartstrafik på avsnittet mellan Rådhusgatan och Kyrkoesplanaden. Trafikljusen är ur bruk och det övergångsställe som går över Rådhusgatan märks ut så att det har samma bredd som sommargågatan.

Service och körning till tomterna sker från Kyrkoesplanadens sida. I området försvinner tillfälligt åtta avgiftsbelagda samt några tidsbegränsade parkeringsplatser. På södra sidan av esplanaden reserveras den vänstra filen för tidsbegränsad parkering och distributionsbilar, och därmed behålls antalet parkeringsplatser och de är gratis under sommaren.

Busslinjerna 1 och 3 från Rådhusgatan till Kyrkoesplanaden styrs via Sandögatan. Busshållplatsen på Hovrättsesplanaden tas ur bruk under sommaren.

Målet är att utvidga promenadcentrum bestående

Målet är att Vasas promenadcentrum under de kommande åren ska utvidgas bestående. Planerna för området har presenterats i flera repriser för områdets företagare och fastighetsägare. Två alternativa översiktsplaner har varit framlagda.

– Genom utvidgningen av promenadcentrum sommartid strävar vi efter att öka trivseln i centrumområdet samt att förbättra dragningskraften och verksamhetsbetingelserna för restaurangerna och kaféerna på detta gatuavsnitt. Företagarna kan t.ex. hos staden ansöka om att få förstora sina nuvarande terrassområden, säger kommunteknikdirektör Jukka Talvi.

– Vi har tagit till oss den respons som företagare och invånare har gett och ändrat arrangemangen från dem som gällde i somras utgående från responsen, t.ex. vad gäller genomkörning och parkering, fortsätter Talvi.

Översiktsplanen för promenadcentrum gäller hela Hovrättsesplanaden, omgivningen kring torget samt delvis även brandgatorna och andra centrala gatuområden i affärscentrum.

Sommargågatan öppnas i dag, fredag 28.5.