Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Ilmakuva

Artikelkategorier: Nyheter

Stadsstyrelsen beslutade om permitteringar

Publicerad: 8.4.2020

Stadsstyrelsen har vid sitt sammanträde onsdagen 8.4 beslutat att permitteringar kan inledas i de funktioner och enheter inom staden som är stängda eller där servicebehovet eller -efterfrågan på grund av coronapandemin har minskat.

Permitteringarna gäller de arbetstagare och tjänsteinnehavare inom Vasa stad för vilka staden under coronasituationen inte rimligen kan ordna annat lämpligt arbete eller utbildning som motsvarar arbetsgivarens behov.

– Parallellt med förberedandet av åtgärderna har man redan utrett och kommer ännu att utreda personalens möjligheter och vilja att tillfälligt övergå till andra uppgifter som blir lediga, berättar personaldirektör Tuulikki Kruhse-Poutanen.

Stadsstyrelsen gav befogenheter att genomföra permitteringarna till koncernförvaltningens personal-serviceområde samt till resultatområdesdirektörerna, vilka fattar beslut om den personal som ska permitteras och permitteringarnas längd. Permitteringarna förläggs till början av maj och deras längd varierar beroende på hur nödvändiga uppgifterna är och på servicebehovet.