Förbigå menyn
Hammashoitola

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Tandvårdens köer förkortas fortsättningsvis med hjälp av köpservicetandläkare

Publicerad: 20.8.2021

Stadsstyrelsen behandlade på sitt möte 16.8.2021 bl.a. förkortandet av köerna inom tandvården.

Till den icke-brådskande tandvården köar för tillfället mer än 2500 patienter och den i lagstiftningen uppställda vårdgarantin håller på att överskridas. Köerna inom tandvården har vuxit, vilket ansluter sig särskilt till coronavirusläget.

För förkortande av tandvårdens köer behövs hyrd arbetskraft, dvs. köpservicetandläkares hjälp, eftersom Vasa stads egen tandvårdspersonal inom ramen för sin arbetstid inte kan sköta den kö som uppstått i sin helhet. Till förkortandet av kön har inte tillräckligt många tandläkare anmält sig för att vårdskulden kunde förkortas med övertid från den regelbundna arbetstiden.

Därför kommer tandvården att fortsätta med förkortandet av köerna till den icke-brådskande tandvården med hjälp av hyrd arbetskraft åtminstone till slutet av år 2021. Gällande ramavtal finns med Medgroup Oy, vilket inbegriper bastandvård, förkortande av köerna samt jour, både på vardagar och under veckoslut.

Förkortande av köerna sker vid Kyrkoesplanadens tandklinik fram till slutet av oktober och efter det överförs verksamheten förmodligen till Dammbrunnens tandklinik.

Förutom hyrd arbetskraft behövs vid förkortandet av köerna även instrumentvård, väktare, städning, datasystems- och servicestöd. För totalkostnaderna behövs ett tilläggsanslag på 150 000 euro, som man föreslår att ska täckas från det separata statsunderstöd som erläggs åt kommunerna.

Stadsstyrelsen godkände tilläggsanslaget.

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs, lyssna och titta på de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.