Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Testa att ta dig fram med olika hjälpmedel på Tillgänglighetsdagen 16.5

Publicerad: 8.5.2023

Tillgänglighetsdagen ordnas i köpcentret Rewell tisdag 16.5 kl. 13–16. Under dagen har du en unik möjlighet att följa med på en tillgänglighetspromenad. Därtill utlovas det mångsidigt med information om tillgänglighet och hur den kan främjas.

Under tillgänglighetspromenaden kan du testa att ta dig fram med olika hjälpmedel, såsom med rullstol, rollator och/eller med hjälp av en vit käpp. Studerande vid Vamia följer med som följeslagare längs den på förhand fastställda promenadrutten. Tillgänglighetspromenaden börjar i köpcentret Rewell och fortsätter längs gågatan mot järnvägsstationen. Om det regnar kan promenaden också ordnas inomhus i köpcentret.

– Tillgängligheten angår oss alla och underlättar vår vardag. För några av oss är tillgängligheten emellertid en absolut förutsättning för att de överhuvudtaget kan ta sig fram. Längs rutten har du också en unik möjlighet att personligen uppleva och inse hur det är att använda sig av hjälpmedel då sådant som du annars kanske inte ens lägger märke till ställer till med utmaningar eller alternativt gör det lättare för dig att ta dig fram även i bekanta miljöer, säger Elisabeth Hästbacka, Vasa stads tillgänglighetskoordinator.

Under dagen utlovas även information om tillgänglighet, exempelvis om stadens hiss- och tillgänglighetsunderstöd, på evenemangstorget i köpcentret Rewell. Det högsta möjliga beloppet av stadens tillgänglighetsunderstöd höjdes just till 5 000 euro.

Autismspektrum som aktuellt tema

Ett nytt och aktuellt tema på evenemanget är autismspektrum. Rehabiliteringshandledare inom Österbottens välfärdsområde, Autismin Kirjon Pohjalaiset ry samt närvårdarstuderande vid Vamia visar hur det går att undanröja hinder i vardagen och skapa en bra och hinderfri miljö för alla. Dessutom får vi veta vad en sinnesvänlig miljö innebär och om likvärdigheten och delaktigheten förverkligas för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Föreningar spelar en viktig roll som tillhandahållare av delaktighet, frivilligverksamhet, kamratstöd, information och expertis.

– Med tillgänglighet avses inte bara den fysiska tillgängligheten utan den omfattar även tillgängligheten i fråga om att höra, se, förstå och kommunicera. Att främja tillgängligheten är en väsentlig del av föreningarnas verksamhet; bevakning av medlemmarnas intressen, allmän attitydpåverkan, erfarenhetsaktörernas tjänster, föreningsinriktad hjälp och service samt uppbyggnad av servicekedjor i samarbete med andra aktörer. Föreningarna erbjuder även sysselsättningsmöjligheter i form av arbetsprövningar och lönesubventionerat arbete för att alla ska ha möjlighet till meningsfullt jobb och att medverka i arbetslivet, säger Tuula Jäntti, verksamhetsledare vid Österbottens Föreningar rf.

Program

  • Välkomsthälsning, Frans Villanen, ordförande för rådet för personer med funktionsnedsättning.
  • Tillgänglighetspromenad (med början och slut i entréhallen i köpcentret Rewell). Möjlighet att uppleva hur viktigt det är med tillgänglighet när man ska ta sig fram med olika hjälpmedel. Studerande vid Vamia som följeslagare.
  • Främjande av tillgänglighet och stadens hiss- och tillgänglighetsunderstöd, Elisabeth Hästbacka, tillgänglighetskoordinator.
  • Organisationspresentationer, Österbottens Föreningar rf.
  • Tillgänglig vardag och likvärdighet för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Rehabiliteringshandledare inom Österbottens välfärdsområde, Autismin Kirjoin Pohjalaiset ry och närvårdarstuderande vid Vamia

Alla som intresserar sig för tillgänglighet är varmt välkomna till Tillgänglighetsdagen! Det är viktigt för i synnerhet beslutsfattare, tjänsteinnehavare, yrkesutbildade och studerande att vara medvetna om och främja tillgängligheten med tanke på hållbar utveckling och hela samhället. Tillgängligheten angår oss alla!

Tillgänglighetsdagen ordnas av Vasas råd för personer med funktionsnedsättning i samarbete med Österbottens Föreningar rf och Vamia.