Förbigå menyn
Museossa

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Till simhallen, på kurs eller museum med ePasset

Publicerad: 16.11.2021

Vasa stad har breddat användningen av ePass-betalapplikationen i sin service. En nyhet är att man nu med ePass kan betala också museernas inträdesavgifter samt medborgarinstitutet Almas kursavgifter.

ePass är en betalapplikation, i vilken kultur- och motionsförmåner kan laddas. Inom Vasa stads service kan man nu betala med ePass i dessa objekt:

OBS! Medborgarinstitutet Almas kurser kan betalas med ePass endast vid medborgarinfo i huvudbiblioteket i Vasa och i Lillkyros samserviceenhet, inte på nätet.