Förbigå menyn
KAUKO LEHTINEN: Sommarmoln, 1967. Akryl på duk. Foto: Mikko Lehtimäki.

Artikelkategorier: Nyheter

Tre synvinklar på Kuntsis Stiftelses samling – en ny utställning öppnar på Kuntsi museum för modern konst den 5:e maj 2024

Publicerad: 3.5.2024

Utställningen Kroppar och stunder – Tre synvinklar till Kuntsis samling ger en mångsidig översikt över stiftelsens samling ur tre kuratorers synvinklar. I utställningen som fyller hela museet får vi se närmare 200 verk. Utställningen kompletteras också av verk som lånats från andra än stiftelsens samlingar.

Vart tredje år presenterar Kuntsis Stiftelse, som är grundad 1970, en utställning som skapats med utgångspunkt i samlingen i museet med samma namn. Utställningen som nu presenteras, Kroppar och stunder – Tre synvinklar till Kuntsis samling, har kurerats av stiftelsens styrelseledamöter, FD Leevi Haapala, dekan vid Bildkonstakademin, BildkD Teemu Mäki, ordförande för Konstnärsgillet i Finland, samt Anne-Maj Salin, Stiftelsens ombudsperson och museichef emerita.

Ett surrealistiskt kontinuum från klassiker till nutidskonst

Avsnittet som kurerats av Leevi Haapala presenterar surrealismens övergång mot nutidskonsten. Ur Kuntsis samling ger han en grund till och lyfter fram surrealismen i Kuntsis samling, samt dess arv bestående av mer samtida verk och efterföljande konsttrender. Utställningens röda tråd börjar med surrealismens europeiska klassiker och fortsätter med nutidskonst. I utställningen presenteras konstnärer som undersöker stadslivets yta och glans, konstnärer som är entusiastiska gällande konstruktivism och popkonst.

Leevi Haapala har utöver samlingsverk även valt ut verk av den helsingforsbaserade nutidskonstnären Antti Ruuhela, för att gå i dialog med samlingsverken.

En flerdimensionell synvinkel

Den del som Teemu Mäki kurerar delas i fyra olika teman, vilka behandlar ett lovordande av vardagen, den groteska kroppen, samhälleliga ställningstaganden inom konsten och människans yttre väsen.

Teemu Mäkis kuratering är uppdelad i fyra avsnitt. Avsnittet Ett ode till vardagen – paradiset är här och nu, där de utvalda verken uppmuntrar oss till att finna vardagslyckan framom att drömma om en ekonomisk berikning eller om paradiset efter döden. En grotesk kropp (är en levande kropp) betonar våra motsägelser, och hur långt vi egentligen är från de självsäkra och framgångsrika hjältarna som vi ser i reklam och propaganda.

Konsten är en hammare – innehåller sociala ställningstaganden och politisk konst, men är inte nödvändigtvis propaganda. Verken representerade i Mer än människa når bortom mänskligheten. I dem söker människan hjälp, råd eller goda förebilder i religion eller människans natur.  Fenomenet är urgammalt, men särskilt aktuellt i den rådande ekokatastrofen.

Teemu Mäkis sektion visas utöver samlingsverk även verk ur Konstnärsgillet i Finlands samlingar, samt verk lånade av konstnären Eeva Honkanen och ett verk av kuratorn själv. Syftet med lånen är att berika sektionens helhet, samt hjälpa publiken att se relevansen i stiftelsens samling och dess kopplingar till konsten idag.

De centrala verken berättar om stunder och möten

Anne-Maj Salin har valt ut en samling ikoniska och centrala verk till utställningen. I valen av verk har hon utgått från ögonblick, från de situationer och atmosfärer som verken skildrar, samt från mötet med verken och de känslor som de ger upphov till. Även ett bekant verk kan skapa ett nytt möte, som i en annan situation kan väcka helt andra tankar. På så sätt kan bekanta verk bli ännu mer aktuella och engagerande. Tid skapar avstånd och perspektiv. Bra verk står emot tidens tand.

Omkring två hundra verk visas i utställningen. Kuntsi museum för modern konst är fyllt av Stiftelsens klassiker bestående dels av finländsk nutidskonst, och dels av mer sällan utställda verk av internationella konstnärer. Göran Augustson, Salvador Dali, Paul Delvaux, Juhani Harri, David Hockney, Kimmo Kaivanto, Ahti Lavonen, Kauko Lehtinen, Leena Luostarinen, Olli Lyytikäinen, Marika Mäkelä, Pablo Picasso, Marjatta Tapiola, Veikko Vionoja, Hannu Väisänen, Rafael Wardi… Urvalet av verk och konstnärer kan överraska dig – så kan även verk av konstnärer utanför samlingen.

Kuntsi Stiftelses samling på över 900 verk är en representativ konstsamling, som det finns mycket att hämta ur. Vid insamlandet har målet varit att skapa en lätt och ljus samling, även om den också kan ha djupare, mörka teman. Ända sedan samlingens start har tanken varit att erbjuda kvalitativa konstupplevelser till allmänheten.

Välkommen till Kuntsis Stiftelses utställning Kroppar och stunder – Tre synvinklar till Kuntsis samling på Kuntsi museum för modern konst, 5.5-6.10.2024.

I samband med utställningen ordnas en visning med kuratorerna söndag 5.5. kl. 12.

Utställningen har tagits fram genom ett samarbete mellan Kuntsis Stiftelse och Vasas museer.