Förbigå menyn
Utställningen Ung konst i Österbotten i Vasa konsthall, fotograf Mira Braxén

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Ung österbottnisk konst presenterar sig i Vasa konsthall

Publicerad: 30.11.2019

Uppdaterad: 2.12.2019

Österbottniska Konstnärsförbundet ordnar utställningen ”Ung konst i Österbotten” i samarbete med Vasa stads museer i Vasa konsthall 30.11.2019-8.3.2020. Genom utställningen vill Österbottniska Konstnärsförbundet lyfta fram framtidens konstnärer och stöda ung österbottnisk konst.

”Ung konst i Österbotten” är en utställning som baserar sig på ett öppet erbjudande och där en jury har valt ut verken. Konstnärer som bor eller är födda i Österbotten samt Södra och Mellersta Österbotten eller annars identifierar sig som österbottningar och är födda år 1984 eller senare fick erbjuda sina verk. Juryn för utställningen bestod av konstnärerna Annika Bergvik-Forsander och Aki Koskinen.

Till utställningen sökte 47 konstnärer och 22 togs med. Ansökningar kom i glädjande omfattning såväl när det gäller motiv som teknik och även kvalitet. Vid valet beaktades utöver de kvalitativa kriterierna dessutom hur personliga och aktuella verken var.

Juryn anser det vara något överraskande att det var så få manliga konstnärer som ansökte om att få komma med. Det här syns också i könsfördelningen bland dem som valts: de som valdes att delta är 17 kvinnliga och endast 5 manliga konstnärer.

Till utställningen valdes följande konstnärer: Maria Laakkonen, Anneli Holmström, Moa Cederberg, Mira Roivainen, Elli Alasaari, Mari Hallapuro, Emma Öhberg, Emilia Nurmivaara, Alexander Granqvist, Sylvia Javén, Teemu Sorila, Ville Hiltunen, Laura Haapasalo, J-P Köykkä, Melika Mashmul, Saija Lehtola, Petri Haavisto, Kika Wikman, Laura Särs, Laura Hetemäki, Alexandra Harald och Emma Ahlgren.

Juryn hoppas att de verk som valts ska utgöra en intressant och dynamisk helhet i Vasa konsthall. Syftet är dessutom att föra fram den mångfald som de enskilda individerna skapar, vilket präglar dagens konstvärld och syns också i den österbottniska unga konsten.