Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Vasa stad avbryter de permitteringar som planerats för år 2021

Publicerad: 18.3.2021

Vasa stads bokslut för år 2020 är nästan klart och resultatet är mycket positivare än väntat. Stadens resultat för räkenskapsperioden är 33 miljoner euro, vilket är 19 miljoner euro mera än budgeterat. Året, som präglades av sparåtgärder och samarbetsförhandlingar, var synnerligen utmanande, men räkenskapsperiodens resultat visar slutligen ett överskott.

Resultatet är positivt och det överskrider det underskott som täckningsskyldigheten gäller och följaktligen återkallas de permitteringar av personalen som planerats för år 2021.

Stadsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 21.9.2020 om permitteringar av stadens personal åren 2020–2021 för att det underskott som ackumulerats i Vasa stads balansräkning skulle kunna täckas.

Då beslutet om permitteringar fattades, uppskattades resultatet för räkenskapsperioden 2020 bli 6 miljoner euro, vilket inte hade räckt till för att täcka underskottet på 25,9 miljoner euro.

Beslutet om att permittera hela personalen fattades i den situationen och med den information som beslutsfattarna hade år 2020. Ännu vid slutet av år 2020 uppskattades resultatet bli cirka 14 miljoner euro. Grunden för permittering, dvs. skyldigheten att täcka underskottet, gällde då beslut om permitteringarna fattades och ända till 18.3.2021.

– Coronavirussituationen gjorde det svårt att göra prognoser om ekonomin. Ingen hade ännu i somras kunnat tro att vi skulle komma till ett så här gott resultat.  Först i höstas började det se ut som om vi kunde undgå att bli en kriskommun och nu är vi i en sådan situation att vi kan täcka alla underskott.  De största skälen till detta är statens coronavirusstöd, ett bättre skatteutfall än väntat och mindre utgifter på våra resultatområden än uppskattat, säger Vasa stads ekonomi- och strategidirektör Miia Äkkinen.

Ekonomin i skick trots coronaviruset

Eftersom arbetsgivaren är skyldig att återkalla permitteringarna sedan permitteringsgrunden har fallit bort 18.3.2021, återkallar eller avbryter Vasa stad alla resterande permitteringar, som har planerats men ännu inte genomförts, från och med 19.3.2021.

– Vi är mycket glada över stadens positiva resultat och över att vi kan återkalla de permitteringar som planerats för detta år. Var och en av oss har på sitt sätt dragit sitt strå till stacken, alla anställda ska ha tack, säger personaldirektör Tuulikki Kruhse-Poutanen.

– Fjolåret var utmanande på grund av såväl den osäkerhet som coronaviruspandemin förde med sig som av permitteringar och andra sparåtgärder. Tillsammans fick vi stadens ekonomi i skick mitt i den annars också utmanande tiden, ett varmt tack för det till varje anställd. Vi kan tillsammans glädja oss över en bättre ekonomisk situation och även i fråga om coronaviruset kan vi tack vare vaccineringarna se ljus i ändan av tunneln, Vasas stadsdirektör Tomas Häyry säger.

Stadsstyrelsen behandlar återkallandet av permitteringarna vid sitt sammanträde 22.3.2021 och bokslutet vid sitt sammanträde 31.3.2021.

Vasa stad ordnar en presskonferens (Teams) för medierna gällande bokslutet för 2020 torsdag 25.3.2021 kl. 11.00. Inbjudan till den sänds fredag 19.3.2021.

Mer information:

Stadsdirektör Tomas Häyry, tfn 040 540 5412, tomas.hayry@vasa.fi

Personaldirektör Tuulikki Kruhse-Poutanen, tfn 040 527 3766, tuulikki.kruhse-pout@vasa.fi

Ekonomi- och strategidirektör Miia Äkkinen, tfn 040 628 1727, miia.akkinen@vasa.fi