Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Vasa stad erbjuder avgiftsfri rådgivning om avloppsvatten för fastigheter som inte omfattas av avloppsnätet

Fastighetsspecifik avloppsvattenrådgivning utförs speciellt i de av kommunen valda områden, men tjänsten finns till förfogande för alla kommuninvånare. Rådgivning erbjuds från augusti till september.

Vasa stad erbjuder opartisk avloppsvattenrådgivning i samarbete med avloppsvattenprojektet JÄSSI. Projektet erbjuder fastighetsspecifik avloppsvattenrådgivning för fastigheter som är belägna utanför avloppsnätet. Rådgivningen sker till en del på områden valda av kommunen, i regel i närheten av stränder och grundvattenområden.

Fastigheterna meddelas om ärendet per brev. Det rådgivningsbesök som ska göras till fastigheten är frivillig och avgiftsfri för fastighetsägaren. Kartläggnings- och rådgivningsbesök görs från augusti till september.

Under rådgivningsbesöket ges information om den nuvarande lagstiftningen i fråga om avloppsvatten som berör glesbygden.  Ifall nuvarande avloppsvattensystem kräver åtgärder, handleder avloppsvattenrådgivaren hur man framskrider i ärendet.

Avloppsvattenrådgivningen erbjuds per telefon och frågor kan även sändas per e-post. I Vasa fungerar Valter Lidsle som avloppsvattenrådgivare, valter.lidsle@jatevesihanke.fi, tfn 044 766 6129. Därtill erbjuds rådgivning under olika evenemang samt separata evenemang som ordnas av projektet i fråga.

Projektets verksamhet finansieras i huvudsak av Miljöministeriet. Mer information om Österbottens JÄSSI-projekt (endast på finska):  http://www.jatevesihanke.fi/pohjanmaa

Publicerad: 24.07.2019