Förbigå menyn
Ilmakuva Påttin puhdistamon alueesta.

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Vasa stad önskar få invånarnas observationer om luktolägenheter från Påttska reningsverket

Publicerad: 4.1.2022

Planläggningen vid Vasa stad samlar in uppgifter om luktobservationer från Påttska reningsverket och dess omgivning som en del av ett mera omfattande luktutredningsarbete. Med kartresponstjänsten, som är öppen för alla, samlar man in invånarnas iakttagelser om luktolägenhets-, luktutsläpps- och spridningsfrekvenser samt störningar från reningsverket i Brändöområdet.

Kartresponstjänsten är öppen under hela år 2022. Syftet är att kartlägga information om luktolägenheter på olika avstånd och i olika väderstreck under olika årstider, så därför önskar man att förutom invånarna som bor i närområdet, även andra aktörer i närområdet registrerar sina luktobservationer i systemet.

Användaren registrerar i elektroniska systemet platsen och tidpunkten för luktobservationen, uppskattar luktens styrka och om hen så vill även en fritt formulerad beskrivning av luktens karaktär. Kartresponstjänsten kan användas både med dator och med mobilens server.

I kartresponstjänsten ska den som ger respons i samband med luktanmälan uppge sitt namn, syftet med detta är att minska på antalet osakliga anmälningar. Personuppgifter hanteras i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. Registret upprätthålls av Vasa stad. Mera information om dataskydd hittar du här: Dataskyddet inom Vasa stad

För luktobservationerna svarar Ramboll Finland Oy, som förutom analyseringen av kartresponstjänstens resultat under år 2022 även utför sakkunnigarbetet i fråga om fältobservationerna, luktprovtagningarna samt fastställandet av lukthalter vid Påttska reningsverket och i dess omgivning.

Vasa stad använder de uppgifter som samlats in genom luktobservationer i planeringen av markanvändningen.

 

Länk till kartresponstjänsten:

https://is.ramboll.fi/vasa-luktovervakning/

Mera information om luktobservationen:

Oliver Schulte-Tigges, planläggningsarkitekt, Vasa stad
oliver.schulte-tigges@vasa.fi, +358 40 8467 792

Felanmälningar till Vasa Vatten:

Kartresponstjänsten används endast för anmälningar om luktobservationer. Uppgifter om störningar i vattendistributionen samt anvisningar om felanmälningar finns på Vasa Vattens webbsida.

 

Karta över Brändöområdet, där Påttska reningsverkets läge har märkts ut.