Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Asiakas lainaa kirjan

Artikelkategorier: Nyheter

Vasa stadsbiblioteks webbibliotek förnyas 1.3

Publicerad: 22.2.2021

Vasa stadsbibliotek övergår till webbiblioteket Finna fr.o.m. 1.3.2021. Ändringen i fråga om webbiblioteket kräver inga särskilda åtgärder av kunderna, utan kundernas lån, reserveringar och avgifter flyttas automatiskt till det nya systemet.

Adressen till det nya webbiblioteket är https://vaasankirjasto.finna.fi.

I Finna kan du söka och bläddra i material, förnya lån, reservera material och göra egna favoritlistor.  Inloggningen sker med bibliotekskortets nummer och PIN-kod. Det går att söka och bläddra i material utan att vara inloggad.

Ändringen i fråga om webbiblioteket kräver inga särskilda åtgärder av kunderna. Kundernas lån, reserveringar och avgifter överförs automatiskt till det nya systemet. Om du har gjort egna listor i det gamla webbiblioteket, t.ex. över lästa böcker, flyttas de inte automatiskt till det nya webbiblioteket.

På Finna.fi hittar du tips för informationssökning och andra anvisningar för användning av hela den täckande servicen. I Vasa stadsbiblioteks Finna-webbibliotek finns även information om bibliotekets service, evenemang och utställningar.

En del av Finna-söktjänsthelheten

Vasa stadsbiblioteks Finna-webbibliotek är en del av Finna-söktjänsthelheten. Finna.fi är ett riksomfattande webbibliotek som grundar sig på en öppen källkod och är avgiftsfritt för biblioteken. För utvecklandet och underhållet av webbiblioteket svarar Nationalbiblioteket. I nuläget omfattar webbiblioteket 400 arkiv, museer och bibliotek, vars material finns tillgängligt på en gång i den nationella Finna.fi-söktjänsten.

I Vasas Finna-webbibliotek syns nödvändigtvis inte ännu tillgänglighetsinformationen för allt material, men webbsidorna byggs upp och görs mer färdiga. Det är inte heller möjligt att göra internetbetalningar ännu.