Förbigå menyn
Man sitta på bänken

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Vasas befolkning ökar i rekordfart

Publicerad: 1.11.2023

Uppdaterad: 2.11.2023

År 2023 står Vasa inför sin största befolkningstillväxt under hela 2000-talet. Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter har befolkningen i Vasa ökat med hela 892 invånare under tiden januari-september. Tillväxten förklaras främst av invandring, som även i fjol påskyndade befolkningstillväxten i Vasa.

I september var antalet Vasabor 68 880, jämfört med 67 988 invånare i slutet av förra året. Senast tillväxten översteg 800 invånare var år 2011.

– Invandringen till Finland har varit rekordhög under de senaste åren. År 2023 kommer ukrainska ansökningar om hemkommun att ha en betydande inverkan på befolkningstillväxten, berättar bostadschefen Jonas Nylén.

Invandrare bosätter sig främst i landets stora och växande städer. Bland de medelstora tillväxtstäderna har Vasa den största befolkningen med invandrarbakgrund och främmande språk som modersmål.

Tillväxten främjas också av Vasas utmärkta sysselsättningsläge. Arbetslöshetsgraden i Vasa var 6,9 % i september. Österbottens NTM-centrals område har å sin sida den lägsta arbetslöshetsgraden (6,0 %) i Fastlandsfinland.

Positiv nettoflyttning för första gången på länge

Vasas befolkningstillväxt överstiger klart Statistikcentralens kommunspecifika befolkningsprognos för år 2021, i vilken prognosen för Vasa 2022–2023 var +1 invånare. Stadens befolkning har redan ökat med 1 265 invånare på två år.

– Vasa har upprepade gånger visat sin förmåga att växa betydligt snabbare än befolkningsprognosen visar. Senast det hände var under tillväxtperioden 2002–2015, då stadens befolkning ökade med cirka 6 400 invånare, konstaterar Nylén.

För första gången på länge är också nettoflyttningen mellan kommuner positiv i Vasa. Däremot har antalet födda inte ökat, utan tvärtom minskat ytterligare.

–  För närvarande föds cirka 30 % färre barn i Vasa jämfört med början av 2010-talet, vilket är en mycket oroande utveckling och inte ens en stark invandring har hittills lyckats vända utvecklingen, konstaterar Nylén.

Delfaktorer för Vasas befolkningstillväxt år 2023:

 • Nettoinvandring: +1 025 personer
 • Nettoflyttning mellan kommuner: +27 personer
 • Den naturliga befolkningstillväxten (födda – döda): -164 personer
 • Korrigering av befolkningen: +4 personer

Befolkningsförändring enligt åldersgrupp:

 • 0–9-åringar -157 personer
 • 10–14-åringar: +59 personer
 • 15–19-åringar: +102 personer
 • 20–24-åringar: +320 personer
 • 25–29-åringar: +36 personer
 • 30–39-åringar: +166 personer
 • 40–49-åringar: +305 personer
 • 50–59-åringar: -57 personer
 • 60+ -åringar: +118 personer

 

Kuvassa kuvataan Vaasan väestönkasvun kehitys vuosien 1999-2023 aikana.