Du är här

Om Vasa

Bildningssektor

Bildningssektorn handhar ordnandet av utbildning, småbarnsfostran, kultur- och bibliotekstjänster samt fritids-, idrotts- och ungdomsservice för stadens invånare.

Till bildningssektorn hör stadens tjänster inom småbarnsfostran och grundläggande utbildning, utbildningen på andra stadiet, det fria bildningsarbetet, grundläggande konstundervisning, idrottsservice, ungdomsservice, biblioteks- och kulturverksamhet samt museer och konstinstitutioner.

Bildningssektornens resultatområden lyder under bildningsdirektör Christina Knookala.

Bildningssektornens hr-controller är Maarit Broms och ekonomicontroller Miia Äkkinen.
Bildningssektornens utvecklingschef är Sari Tarvonen.

 

kuntsipoikatyttomuseonettiml.jpg