Förbigå menyn
Ungdomsservice

Vasa stads ungdomsservice

Ungdomsservicen stöder med sin verksamhet ungdomarna i deras uppväxt och utveckling, förebygger marginalisering samt främjar ungdomars delaktighet i att förverkliga de egna målen och växa in i samhället. Vårt mål är att erbjuda ungdomar meningsfull verksamhet på fritiden. Utgångspunkten är de ungas behov och önskemål.

Ungdomsservicens verksamhet är riktad till ungdomar i olika åldrar.

 

Service och verksamhet inom ungdomsarbetet

Undersidor

Ta kontakt

Besöksadress

  • Ungdomsservicens kontor Vasa stads ungdomsservice, Rådhusgatan 30, Vaasa

    Öppna kartan

Öppethållningstid

  • mån-fre 8-15