Förbigå menyn
idrott

Idrottsservice

Idrottsservicen producerar mångsidig idrotts- och fritidsservice och beaktar särkilt erbjudande av idrottsmöjligheter för dem som blir utanför föreningsverksamheten. Idrottsservicen skapar också förutsättnigar för den verksamhet som idrottsförenigar och andra aktörer inom idrotts- och fritidsverksamhetet bedriver.

Vår service

Verksamhet leds av