Förbigå menyn
idrott

Idrottsservice

Idrottsservice producerar mångsidig idrotts- och fritidsservice och beaktar särkilt erbjudande av idrottsmöjligheter för dem som blir utanför föreningsverksamheten samt skapar förutsättnigar för den verksamhet som idrottsförenigar andra aktörer, som ordnar idrotts- och fritidsverksamhetet, bedriver.

Vår service

Verksamhet leds av