Förbigå menyn
Ihmiset FestiVillassa

Vasa stads kulturtjänster

Vasa är en Kulturstad med stort K. På vad ser man det? På stadens mångsidiga utbud med hög kvalitet.

Vi på kulturtjänsterna är en del av kulturstaden. Inom kulturtjänsterna har vi till uppgift att svara för stadens allmänna kulturverksamhet. Vi skapar ramar för ett mångsidigt kulturutbud och vi är med och påverkar hur Vasa utvecklas inom kulturfältet. Vi vill föra fram kulturens betydelse med tanke på vardagen och välbefinnandet för människor i alla åldrar.

Ensamma och i samarbete med andra producerar vi olika kulturevenemang och kulturtillställningar, såsom Konstens natt, Självständighetsdagens fest, Vasa Körfestival och naturfilmfestivalen Vaasa Wildlife. Det är vår uppgift att vara med och utveckla och bygga upp det aktiva samarbetet mellan stadens kulturinrättningar, samt samarbetet med andra aktörer inom och utanför staden. I synnerhet barnen och åldringarna står i vårt blickfång.

Vi är med i förvaltningen av kulturunderstöd, vi distribuerar information om kulturverksamheten och kulturtjänsterna i området och vi erbjuder försäljningstjänster i anknytning till scen-, ljud- och ljusteknik. Hos kulturtjänsterna får du information och hjälp av sakkunniga t.ex. när det gäller att ordna evenemang och söka understöd.

Vi upprätthåller byggnaderna Stalli på Kasernområdet, Kulturhuset Fanny samt Vasa stadshus.

 

Ta kontakt

Adress

 • Barnkultur

  Kulturläroplanen för den grundläggande utbildningen

  Kulturstigen inom småbarnspedagogiken

  Pöl – kulturveckor för barn

   

 • Konstens natt

  Armas-festival

 • Feasta

 • Kulturellt seniorarbete

 • Naturfilmfestival Vaasa Wildlife

 • Kulturunderstöd

  Kultur för seniorer

  Kulturverksamheten och kulturtjänsterna​

 • Körfestival

  Litteraturevenemanget Vaasa LittFest Vasa

 • Kulturellt seniorarbete

Sociala medier

❤️❤️❤️
26.05.2024 - 13:05

Vaasan kaupungin kulttuuripalvelut / Vasa stads kulturtjänster

👇👇👇
24.05.2024 - 12:56

Vaasan kaupungin kulttuuripalvelut / Vasa stads kulturtjänster

23.05.2024 - 08:35

Vaasan kaupungin kulttuuripalvelut / Vasa stads kulturtjänster