Förbigå menyn
Ihmiset FestiVillassa

Vasa stads kulturtjänster

Vasa är en Kulturstad med stort K. På vad ser man det? På stadens mångsidiga utbud med hög kvalitet.

Vi på kulturtjänsterna är en del av kulturstaden. Inom kulturtjänsterna har vi till uppgift att svara för stadens allmänna kulturverksamhet. Vi skapar ramar för ett mångsidigt kulturutbud och vi är med och påverkar hur Vasa utvecklas inom kulturfältet. Vi vill föra fram kulturens betydelse med tanke på vardagen och välbefinnandet för människor i alla åldrar.

Ensamma och i samarbete med andra producerar vi olika kulturevenemang och kulturtillställningar, såsom Konstens natt, Självständighetsdagens fest, Vasa Körfestival och naturfilmfestivalen Vaasa Wildlife. Det är vår uppgift att vara med och utveckla och bygga upp det aktiva samarbetet mellan stadens kulturinrättningar, samt samarbetet med andra aktörer inom och utanför staden. I synnerhet barnen och åldringarna står i vårt blickfång.

Vi är med i förvaltningen av kulturunderstöd, vi distribuerar information om kulturverksamheten och kulturtjänsterna i området och vi erbjuder försäljningstjänster i anknytning till scen-, ljud- och ljusteknik. Hos kulturtjänsterna får du information och hjälp av sakkunniga t.ex. när det gäller att ordna evenemang och söka understöd.

Vi upprätthåller byggnaderna Kasarmi 13 och Stalli på Kasernområdet, Kulturhuset Fanny samt Vasa stadshus.

 

 • I Vasa vill man satsa mera än tidigare på barnkultur. Ett bra exempel på detta är bl.a. kulturstigen inom småbarnspedagogiken och kulturläroplanen för den grundläggande utbildningen, genom vilka man vill garantera konst- och kulturupplevelser för varje barn och ungdom.

 • Kulturen försiggår ofta som live, vid ett visst ögonblick och på en viss plats. Men kultur kan också upplevas och avnjutas på flera sätt även virtuellt i form av digital kultur.

 • Feasta-evenemangen är lediga och professionella uppträdanden och utbildningar som vi arrangerar speciellt för lokala band och artister, som ju är extra viktiga för oss.

 • Är du intresserad av att göra frivilligverksamhet med kultur? Vasa stad har inom kultursektorn många olika alternativ för frivilligverksamhet.

 • Behöver du hjälp med ärenden i anslutning till kultur – för att ordna kulturevenemang, söka understöd eller hyra en estrad? Ta kontakt med oss, vi hjälper!

 • Kultur tillhör alla! Alla har rätt att gå på konserter, festivaler, museer och teater, även om den egna ekonomiska situationen är stram. En lösning på det här är Kaikukortet.

 • Kulturhuset Fanny kan hyras ut t.ex. för olika evenemang, fester och hobbyverksamhet.

 • I multikonstprojektet Virtaa! testades distansproduktion av interaktiva kulturtjänster som kunderna kan njuta av hemma hos sig. Det kan vara svårt för de äldre som bor kvar hemma att delta i kulturservicen utanför hemmet. Därmed gagnar servicen som ges i hemmet i synnerhet dem i hög grad. I projektet erbjöds även psykiska rehabiliteringspatienter kulturinnehåll.

 • Stadshuset togs ibruk år 1883. Idag hyrs huset ut för bl.a. konserter. uppvisningar, möten och mässor till föreningar, organisationer och företag. Stadshuset hyrs inte ut för supé eller fester som ordnas av privatpersoner, t.ex. bröllop.

Ta kontakt

Adress

 • Barnkultur

  Kulturläroplanen för den grundläggande utbildningen

  Kulturstigen inom småbarnspedagogiken

  Pöl – kulturveckor för barn

   

 • Körfestival

  Litteraturevenemanget Vaasa LittFest Vasa

 • Feasta

 • Armas festivalen

  Kaikukortet

  Konstens natt

  Kulturkompisverksamhet

   

 • Kulturellt seniorarbete

 • Naturfilmfestival Vaasa Wildlife

 • Kultur- och samfundsservice

 • Körfestival

  Litteraturevenemanget Vaasa LittFest Vasa

 • Kulturellt seniorarbete

Sociala medier

Check this👇👇👇
02.10.2023 - 15:53

Vaasan kaupungin kulttuuripalvelut / Vasa stads kulturtjänster

På svenska nedan/In English below 🌊TÄNÄÄN LÄTÄKÖN avajaiset Pääkirjastossa klo. 16-20! Tule koko perheen kanssa täyttämään tekolätäkköä ja oppimaan lätäkkötanssin polkevat askeleet! Luovuuden loisketta ja pisaroita luvassa myös Studio Lätäkössä sekä Sukella kuviin –näyttelyssä. Ulkona tiedossa lystikkäitä lätäkkölaskenta tehtäviä. Ohjelmalinkki alla. 🌊IDAG PÖLS invigningsfest i Huvudbiblioteket kl. 16-20! Kom med hela familjen fylla den konstgjorda pölen och lära sig pöldans stodstande steg! I Pölfiskenverkstaden, Studio Pölen och Dyk in i bilderna -konstutställningen ska man finna kreativitets plask och droppar. Link till programmet nedan. 🌊TODAY PUDDLE’S opening party in the Main library at 16-20! Come with the whole family to fill the artificial puddle and learn the stomping steps of the puddle dance. There will also be splashes and drops of creativity in the Puddle fishing workshop, Studio Lätäkkö and Dive into the pictures –art exhibition. Outside there will be fun puddle counting exersises. Party program link below. 📜Avajaisten ohjelma/Festens programmet/Opening party program: Facebook: https://www.facebook.com/events/1770795893354400/?ref=newsfeed Instagram: https://www.instagram.com/p/CxfFWtLAvxC/?img_index=1 Kirjastonkatu/Biblioteksgatan 13; Draamasali/Drama sal/Drama hall, Matilda, Kirjaston puisto/Biblioteks park/Library park vaasa.fi/latakko | vasa.fi/pol | vaasa.fi/puddle #Lätäkkö #Pöl #Puddle #kulturveckorförbarn #lastenkulttuuriviikot #lapsiperhe #barnfamilj #Vaasa #Vasa #MyVaasa
02.10.2023 - 06:30

vaasankulttuuripalvelut

På svenska nedan/In English below 🌊TÄNÄÄN LÄTÄKÖN avajaiset Pääkirjastossa klo. 16-20! Tule koko perheen kanssa täyttämään tekolätäkköä ja oppimaan lätäkkötanssin polkevat askeleet! Luovuuden loisketta ja pisaroita luvassa myös Studio Lätäkössä sekä Sukella kuviin –näyttelyssä. Ulkona tiedossa lystikkäitä lätäkkölaskenta tehtäviä. Ohjelmalinkki alla. 🌊IDAG PÖLS invigningsfest i Huvudbiblioteket kl. 16-20! Kom med hela familjen fylla den konstgjorda pölen och lära sig pöldans stodstande steg! I Pölfiskenverkstaden, Studio Pölen och Dyk in i bilderna -konstutställningen ska man finna kreativitets plask och droppar. Link till programmet nedan. 🌊TODAY PUDDLE’S opening party in the Main library at 16-20! Come with the whole family to fill the artificial puddle and learn the stomping steps of the puddle dance. There will also be splashes and drops of creativity in the Puddle fishing workshop, Studio Lätäkkö and Dive into the pictures –art exhibition. Outside there will be fun puddle counting excersises. Party program below. 📜Avajaisten ohjelma/Festens programmet/Opening party program: Facebook: https://www.facebook.com/events/1770795893354400/?ref=newsfeed Instagram: https://www.instagram.com/p/CxfFWtLAvxC/?img_index=1 Kirjastonkatu/Biblioteksgatan 13; Draamasali/Drama sal/Drama hall, Matilda, Kirjaston puisto/Biblioteks park/Library park vaasa.fi/latakko | vasa.fi/pol | vaasa.fi/puddle #Lätäkkö #Pöl #Puddle #kulturveckorförbarn #lastenkulttuuriviikot #lapsiperhe #barnfamilj #Vaasa #Vasa #MyVaasa
02.10.2023 - 06:30

Vaasan kaupungin kulttuuripalvelut / Vasa stads kulturtjänster

Tero Mustonen esiintyy Pääkirjaston Draama salissa torstaina 16.11 klo 16.15. 🌲 Tero Mustonen Itä-Suomen yliopistosta vuonna 2009 väitellyt Mustonen on tehnyt työtä tutkijoiden, alkuperäiskansojen ja kyläyhteisöjen tiedon yhteensaattamiseksi, jotta luonnolla ja kulttuuriperinnöllä olisi mahdollisuuksia säilyä ilmastonmuutoksen ja tuhoisan maankäytön edessä. Viimeisimmän IPCC-raportin pääkirjoittajana toiminut Mustonen on myös ammattikalastaja. Mustonen on saanut ensimmäisenä suomalaisena arvostetun Goldman-palkinnon. Vihreäksi Nobeliksi kutsuttu tunnustus on maailman merkittävin ympäristöpalkinto. Se myönnettiin Lumimuutos Osuuskunnan perustajajäsenelle Tero Mustoselle työstä ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjumiseksi. _____ Tero Mustonen uppträder i Huvudbibliotekets Drama-sal torsdagen den 16 november kl. 16.15. 🌲 Tero Mustonen, som disputerade vid Östra Finlands universitet år 2009, har arbetat med att sammanföra kunskap från forskare, ursprungsbefolkningar och bysamhällen för att möjliggöra bevarandet av naturen och kulturarvet i en tid av klimatförändring och destruktiv markanvändning. Mustonen, som också är yrkesfiskare, tjänstgjorde som huvudredaktör för den senaste IPCC-rapporten. Mustonen blev den första finländaren som tilldelades prestigefyllda Goldman-priset, även kallat "Gröna Nobeln." Detta erkännande är världens främsta miljöutmärkelse och tilldelades Mustonen för hans arbete med att bekämpa klimatförändringen och biodiversitetsförlust. #littfest #vasa #vaasa #luontokato #ilmastonmuutos #vetenskap #tiede #luonto #natur
02.10.2023 - 06:14

Vaasan kaupungin kulttuuripalvelut / Vasa stads kulturtjänster

Tero Mustonen esiintyy Pääkirjaston Draama salissa torstaina 16.11 klo 16.15. 🌲 Tero Mustonen Itä-Suomen yliopistosta vuonna 2009 väitellyt Mustonen on tehnyt työtä tutkijoiden, alkuperäiskansojen ja kyläyhteisöjen tiedon yhteensaattamiseksi, jotta luonnolla ja kulttuuriperinnöllä olisi mahdollisuuksia säilyä ilmastonmuutoksen ja tuhoisan maankäytön edessä. Viimeisimmän IPCC-raportin pääkirjoittajana toiminut Mustonen on myös ammattikalastaja. Mustonen on saanut ensimmäisenä suomalaisena arvostetun Goldman-palkinnon. Vihreäksi Nobeliksi kutsuttu tunnustus on maailman merkittävin ympäristöpalkinto. Se myönnettiin Lumimuutos Osuuskunnan perustajajäsenelle Tero Mustoselle työstä ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjumiseksi. _____ Tero Mustonen uppträder i Huvudbibliotekets Drama-sal torsdagen den 16 november kl. 16.15. 🌲 Tero Mustonen, som disputerade vid Östra Finlands universitet år 2009, har arbetat med att sammanföra kunskap från forskare, ursprungsbefolkningar och bysamhällen för att möjliggöra bevarandet av naturen och kulturarvet i en tid av klimatförändring och destruktiv markanvändning. Mustonen, som också är yrkesfiskare, tjänstgjorde som huvudredaktör för den senaste IPCC-rapporten. Mustonen blev den första finländaren som tilldelades prestigefyllda Goldman-priset, även kallat "Gröna Nobeln." Detta erkännande är världens främsta miljöutmärkelse och tilldelades Mustonen för hans arbete med att bekämpa klimatförändringen och biodiversitetsförlust. #littfest #vasa #vaasa #luontokato #ilmastonmuutos #vetenskap #tiede #luonto #natur
02.10.2023 - 06:11

vaasankulttuuripalvelut

På svenska nedan/in English below LÄTÄKKÖ KAIKILLE AVOIN OHJELMA VIIKOILLA 39-40/PÖL ÖPPET PROGRAM FÖR ALLA PÅ VECKOR 39-40 / PUDDLE POGRAM OPEN FOR ALL ON WEEK 39-40: ***** ☂KAIKILLE AVOIN OHJELMA: Sunnuntaina 1.10 •Vaasan Kaupungin museoiden avoimet ovet Maanantaina 2.10 •TaimiTarhan Lätäkköviikko: avoin vauvaryhmä | 10-12 |Vaasan setlementtikeskus •Lätäkön avajaiset Pääkirjastossa | 16-20 | Tiistaina 3.10 •TaimiTarhan Lätäkköviikko: avoin vanhempi lapsiryhmä, ikäryhmille 1-6 v. | 9-12 | Vaasan setlementti •Syksyn sävelet -konsertti Kuula opiston Toivo Kuulan salissa | 19-20 | Keskiviikkona 4.10 •Satutuokio (suomeksi) Pääkirjaston lastenosaston Illusia-huoneessa |10:15-10:44| •Taimitarhan lätäkköviikko: avoin vanhempi lapsiryhmä, ikäryhmille 0-12 v. | 16-19 | Vaasan setlementtikeskus Torstai 5.10 •TaimiTarha Lätäkköviikko: avoin perhetoiminta Setlementti Vestiksessä, ikäryhmille 0-6v.| 16-19| Perjantaina 6.10. Lätäkössä tapahtuu: •Viulukonsertti Kuula-opistossa | 19-20 | •Huudin tarinatuokio alakouluikäisille (suomeksi) |13-14| Kohtaamispaikka Huudissa Lauantaina 7.10 Teatteriesityksiä: •Herra Hakkaraisen satutuokio (suomeksi) Kaupungin teatterin Julia-salissa | 13:00-13:40| Liput 10€ •Keisarin uudet vaatteet (ruotsiksi) Wasa teater |14:00-14:40 | (ikäsuositus 3-8v.). Liput 6-10€ Tutustu jo myös Lätäkön muuhun ohjelmaan sekä ennakkoilmoittautumista vaativaan tapahtumiin, sillä paikkoja on rajoitetusti. vaasa.fi/latakko ***** ☂ÖPPET PROGRAM FÖR ALLA: Söndag 1.10 •Gratis museidag i Vasa Stads museer | 10:00-17:00 | Mondag 2.10 •Öppningsfest i Vasa huvudbibliotek |16-20 | (Dramasalen, Matilda-salen, barnavdelningen) •TaimiTarha Pöl Vecka: Öppen Babygrupp | 10:00-12:00 | Vasas Settlement, Settlementcenter Tisdag 3.10 •Höstens melodier –konsert | 19-20 | Kuula-Institutet, Toivo Kuula-salen •TaimiTarha Pöl Vecka: Öppen grupp för föräldrar med barn | 9:00-12:00 | Vasa Settlement | Åldersrekommendation: 0–6 år. Onsdag 4.10 •Sagostund på finska kl. 10:15-10:45 i Huvudbiblioteket, barnavdelningen •TaimiTarha Pöl vecka: Öppen grupp för föräldrar med barn | 16:00-19:00 | Vasa Settlement, Settlementcenter | Åldersrekommendation: 0–12 år Torsdag 5.10 •TaimiTarha Pöl vecka: Öppen grupp för föräldrar med barn | 9:00-12:00 | Vasa Settlement, Settlement Vestis | Åldersrekommendation: 0–6 år. På Fredag 6.10 händer i Pölen: •Violinisternas konsert | 19-20 | Kuula-institutet, Toivo Kuula-salen •Sagostund för barn i lågstadieåldern på Huudi (på finska) | 13-14 | Träffpunkt Huudi Lördag 7.10 teaterföreställningar: •Herr Hakkarainens sagostund (på finska) | 13:00-13:40 | Vasa stadsteater, Julia salen. 10 €/biljett •Kejsarens nya kläder (på svenska) för barn mellan 3–8 år | 14:00-14:40 | Wasa Teater. Biljetter: 6 € barn, 10 €/vuxen. Bli också bekant med den resta av Pöl programmet och med händelser som behöver förhandsanmälan, eftersom platser är begränsat! vasa.fi/pol ***** ☂OPEN PROGRAM FOR EVERYONE Monday 2.10 •Opening festival in Vaasa main library at 16-20 (Draamasali, Matilda-Sali, childrens section) •TaimiTarha Puddle week: open baby group |10-12 | Vaasan setlementtikeskus Tuesday 3.10 •Sounds of the autumn concert at 19-20 in Kuula institute Toivo Kuulan sali •TaimiTarha Puddle week: open parent and child group for ages 0-6.| 9-12 |Vaasan setlementti Wednesday 4.10 •Storytime in Finnish |10:15-10:45| Vaasa main library’s children’s section Illusia room •TaimiTarha Puddle week: open parent and child group for ages 0-12 | 16-19| Vaasan setlementtikeskus Thursday 5.10 •TaimiTarha Puddle week: TaimiTarha and Vestis open family activity for ages 0-6v. | 16-19 | Setlementti Vestis Friday 6.10 events in Puddle: •Violin concert at 19-20 in Kuula institute, Toivo Kuula Sal • Storytime for primary school aged children at Huudi in Finnish at 13-14 in Kohtaamispaikka Huudi Saturday’s 7.10 theatre plays: •Herra Hakkarainen’s fairy-tale hour (in Finnish) at 13:00-13:40 in Vaasan City Theatre. Tickets 10€ •The Emperor's New Clothes (in Swedish) at 14:00-14:40 in Wasa Theatre. Tickets 6-10€. Check out also other Puddle events and events that require pre-registration, as the places are limited! vaasa.fi/puddle
29.09.2023 - 07:00

Vaasan kaupungin kulttuuripalvelut / Vasa stads kulturtjänster

27.09.2023 - 05:16

Vaasan kaupungin kulttuuripalvelut / Vasa stads kulturtjänster

25.09.2023 - 12:43

Vaasan kaupungin kulttuuripalvelut / Vasa stads kulturtjänster

Ensimmäisenä LittFestin kirjailijavieraista esittelyssä Mika Aaltola. 📖 Aaltolaa haastattelee Petter Lindberg lauantaina 17.11 klo. 16.45, Kaupungintalolla. Mika Aaltola on politiikan tutkija, kansainvälisen politiikan dosentti Tampereen yliopistosta sekä Ulkopoliittisen instituutin johtaja. Hän tavoittelee ehdokkuutta presidentinvaaleihin 2024. Aaltolalla on kokemusta ulkopolitiikan tutkimuksesta Suomessa ja ulkomailla, ja on julkaissut uransa aikana seitsemän kirjaa ulkopolitiikasta, joista kaksi keskittyvät erityisesti Suomen ulkopolitiikkaan. Aaltola on kommentoinut ulko-ja turvallisuuspolitiikkaa etenkin Yhdysvaltojen vaalien yhteydessä sekä Venäjän Ukrainan-hyökkäyksen aikana 2022 eteenpäin. _______ Först ute av LittFest gästerna är Mika Aaltola. 📖 Aaltola intervjuas av Petter Lindberg lör 17.11 kl. 16.45 i Stadshuset. Mika Aaltola är politisk forskare, docent i internationell politik vid Tammerfors universitet och chef för Utrikespolitiska institutet. Han strävar efter att kandidera i presidentvalet 2024. Aaltola har erfarenhet av utrikesforskning i Finland och utomlands och har under sin karriär publicerat sju böcker om utrikespolitik, varav två fokuserar särskilt på Finlands utrikespolitik. Aaltola har kommenterat utrikes- och säkerhetspolitiken, särskilt i samband med valet i USA och under ryska invasionen av Ukraina 2022. #littfest #vaasa #vasa #literatur #kirjallisuus
25.09.2023 - 10:11

Vaasan kaupungin kulttuuripalvelut / Vasa stads kulturtjänster

☂LÄTÄKKÖ järjestetään jälleen! Lätäkkö on vaasalaista lastenkulttuuria esittelevä tapahtumakuukausi, joka kestää koko lokakuun ajan. Monipuolista ohjelmaa lapsiperheille, varhaiskasvatukselle ja perusopetukselle vk. 39 - 44: vaasa.fi/latakko Toteuttajana laaja verkosto vaasalaisia kulttuuritoimijoita sekä lasten ja perheiden parissa työskenteleviä toimijoita. ***** ☂PÖL – kulturveckor för barnen organiserar igen! Pölen är en evenemangsmånad som presenterar barnkultur i Vasa och pågår hela oktober. Mångsidigt program för barnfamiljer, småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen veckorna 39 - 44: vasa.fi/pol Ett vidsträckt nätverk genomför Pölen: kulturaktörer i Vasa samt aktörer som arbetar med barn och familjer. Läs mera om Pöl: https://www.vaasa.fi/sv/se-och-upplev/kultur-i-vasa-och-vasaregionen/kulturtjanster/barnkulturverksamhet-i-vasa ***** ☂PUDDLE - Culture weeks for children is organized again! Puddle is an event month that presents children's culture and lasts the whole October. A program full of many type of activities for families with children, day cares and schools on weeks 39-44 The diverse network of Puddle consists of culture actors in Vaasa and actors working with children and families. More about Puddle can be checked on our websites! vaasa.fi/puddle #Lätäkkö #Pöl #Puddle #vasa #vaasa #lastenkulttuuriviikot #kulturveckorförbarn #Lapsiperhe #Barnfamilj #Kulttuuri #Kultur #Culture
18.09.2023 - 06:05

vaasankulttuuripalvelut