Förbigå menyn
Ihmiset FestiVillassa

Vasa stads kulturtjänster

Vasa är en Kulturstad med stort K. På vad ser man det? På stadens mångsidiga utbud med hög kvalitet.

Vi på kulturtjänsterna är en del av kulturstaden. Inom kulturtjänsterna har vi till uppgift att svara för stadens allmänna kulturverksamhet. Vi skapar ramar för ett mångsidigt kulturutbud och vi är med och påverkar hur Vasa utvecklas inom kulturfältet. Vi vill föra fram kulturens betydelse med tanke på vardagen och välbefinnandet för människor i alla åldrar.

Ensamma och i samarbete med andra producerar vi olika kulturevenemang och kulturtillställningar, såsom Konstens natt, Självständighetsdagens fest, Vasa Körfestival och naturfilmfestivalen Vaasa Wildlife. Det är vår uppgift att vara med och utveckla och bygga upp det aktiva samarbetet mellan stadens kulturinrättningar, samt samarbetet med andra aktörer inom och utanför staden. I synnerhet barnen och åldringarna står i vårt blickfång.

Vi är med i förvaltningen av kulturunderstöd, vi distribuerar information om kulturverksamheten och kulturtjänsterna i området och vi erbjuder försäljningstjänster i anknytning till scen-, ljud- och ljusteknik. Hos kulturtjänsterna får du information och hjälp av sakkunniga t.ex. när det gäller att ordna evenemang och söka understöd.

Vi upprätthåller byggnaderna Kasarmi 13 och Stalli på Kasernområdet, Kulturhuset Fanny samt Vasa stadshus.

 

 • I Vasa vill man satsa mera än tidigare på barnkultur. Ett bra exempel på detta är bl.a. kulturstigen inom småbarnspedagogiken och kulturläroplanen för den grundläggande utbildningen, genom vilka man vill garantera konst- och kulturupplevelser för varje barn och ungdom.

 • Kulturen försiggår ofta som live, vid ett visst ögonblick och på en viss plats. Men kultur kan också upplevas och avnjutas på flera sätt även virtuellt i form av digital kultur.

 • Feasta-evenemangen är lediga och professionella uppträdanden och utbildningar som vi arrangerar speciellt för lokala band och artister, som ju är extra viktiga för oss.

 • Är du intresserad av att göra frivilligverksamhet med kultur? Vasa stad har inom kultursektorn många olika alternativ för frivilligverksamhet.

 • Behöver du hjälp med ärenden i anslutning till kultur – för att ordna kulturevenemang, söka understöd eller hyra en estrad? Ta kontakt med oss, vi hjälper!

 • Kultur tillhör alla! Alla har rätt att gå på konserter, festivaler, museer och teater, även om den egna ekonomiska situationen är stram. En lösning på det här är Kaikukortet.

 • Kulturhuset Fanny kan hyras ut t.ex. för olika evenemang, fester och hobbyverksamhet.
  Medan Kulturhuset Fanny renoveras 6.10.2022-31.3.2023 är det avbrott i hyresverksamheten.

 • I multikonstprojektet Virtaa! testades distansproduktion av interaktiva kulturtjänster som kunderna kan njuta av hemma hos sig. Det kan vara svårt för de äldre som bor kvar hemma att delta i kulturservicen utanför hemmet. Därmed gagnar servicen som ges i hemmet i synnerhet dem i hög grad. I projektet erbjöds även psykiska rehabiliteringspatienter kulturinnehåll.

 • Stadshuset togs ibruk år 1883. Idag hyrs huset ut för bl.a. konserter. uppvisningar, möten och mässor till föreningar, organisationer och företag. Stadshuset hyrs inte ut för supé eller fester som ordnas av privatpersoner, t.ex. bröllop.

Ta kontakt

Adress

 • Barnkultur

  Kulturläroplanen för den grundläggande utbildningen

  Kulturstigen inom småbarnspedagogiken

  Pöl – kulturveckor för barn

   

 • Körfestival

  Litteraturevenemanget Vaasa LittFest Vasa

 • Feasta

 • Armas festivalen

  Kaikukortet

  Konstens natt

  Kulturkompisverksamhet

   

 • Kulturellt seniorarbete

 • Naturfilmfestival Vaasa Wildlife

 • Kultur- och samfundsservice

 • Körfestival

  Litteraturevenemanget Vaasa LittFest Vasa

 • Kulturellt seniorarbete

Sociala medier

21.03.2023 - 12:02

Vaasan kaupungin kulttuuripalvelut / Vasa stads kulturtjänster

20.03.2023 - 06:26

Vaasan kaupungin kulttuuripalvelut / Vasa stads kulturtjänster

14.03.2023 - 10:28

Vaasan kaupungin kulttuuripalvelut / Vasa stads kulturtjänster

28.02.2023 - 11:56

Vaasan kaupungin kulttuuripalvelut / Vasa stads kulturtjänster

23.02.2023 - 14:29

Vaasan kaupungin kulttuuripalvelut / Vasa stads kulturtjänster

23.02.2023 - 14:28

Vaasan kaupungin kulttuuripalvelut / Vasa stads kulturtjänster

Hyviä uutisia Kuorofestivaalista! Gode nyheter från Körfestivalen!
21.02.2023 - 13:28

Vaasan kaupungin kulttuuripalvelut / Vasa stads kulturtjänster

21.02.2023 - 07:11

Vaasan kaupungin kulttuuripalvelut / Vasa stads kulturtjänster

21.02.2023 - 06:47

Vaasan kaupungin kulttuuripalvelut / Vasa stads kulturtjänster