Sundom bibliotek finns i samma byggnad som Sundom Lärcenter.  Under den utökade öppettiden öppnar du dörren med bibliotekskortet och din PIN-kod. För att barn under 15 år skall kunna använda de meröppna biblioteken krävs vårdnadshavarens tillstånd. Till kundernas förfogande finns datorer, kopieringsapparat samt trådlöst internet (WLAN).