Sundom bibliotek finns i samma byggnad som Sundom Lärcenter. Återlämningslådan finns bredvid huvudentrén. Återlämningslådan får inte användas då biblioteket är öppet eller under meröppettiderna. Under meröppettiderna skall materialet återlämnas med automaten. Under den utökade öppettiden öppnar du dörren med bibliotekskortet och din PIN-kod. För att barn under 15 år skall kunna använda de meröppna biblioteken krävs vårdnadshavarens tillstånd.