Förbigå menyn

Grå flugsnappare

Muscicapa striata

Den grå flugsnapparen har specialiserat sig på att fånga flygande insekter. Dess syn och flygförmåga är utmärkta för detta. Den grå flugsnapparen har korta ben och därför ser den klumpig ut då den rör sig på marken. Bild Jan Nyman.

Allmänt. Den grå flugsnapparen är en liten gråbrun tätting, som är anspråkslös både till läte och fjäderdräkt. Den övervägande delen av grå flugsnappare återvänder till Vasatrakten under andra halvan av maj. Den grå flugsnapparens sång är ett tyst gnisslande och pipande läte och vanligtvis upptäcks arten då den spanar efter insekter från en synlig plats, till exempel från antennen på ett egnahemshus.

Till artens beteende hör att paret tillsammans söker boplats och jämför olika platser. Boet byggs på en halvöppen plats, såsom i en håla i ett lövträd, i en takränna eller på ett liknande ställe på en byggnad. Fågelkännare får ofta uppgifter om grå flugsnappare som häckar i t.ex. en blomlåda på balkongen eller på fågelbordet.

Den största delen av beståndet lägger ägg i början av juni. En del av boen förstörs vid äggläggningen och fåglarna bygger då ett nytt bo istället. För dessa sker äggläggningen ännu i juli och därför ses ungar allmänt i terrängen ännu i augusti.

Efter häckningen försvinner de grå flugsnapparna obemärkt i augusti-september. De flyttar då till övervintringsområden i Afrika.

  • Längd 15 cm
  • Häckar i stubbar, grenklykor eller öppna holkar. Ibland även i takrännor och dy-likt på byggnader
  • Flyttfågel. Återvänder från södra Afrika i slutet på maj
  • Äter insekter

Livsmiljö. Grå flugsnappare trivs i många olika miljöer. Huvudsakligen häckar den i ljusa skogsbryn, på hyggen och nära egnahemshusbebyggelse. Arten undviker slutna gamla granbestånd och täta planteringar.

Förekomst i Vasa. Vid fågelatlaskarteringen hittades den grå flugsnapparen i ca 170 atlasrutor. Den grå flugsnapparen har spritt sig jämnt inom stadens område. Arten saknas bland de häckande fåglarna i ytterskärgården och på vidsträckta åkerområden, såsom Söderfjärden.