Förbigå menyn

Vasas fåglar

Vilka fåglar häckar i barrskogar och vilka trivs på åkrar? Vilka fåglar är våra grannar i kulturmiljön? Via länkarna här på sidan är det lätt att ta reda på, här får man bekanta sig med Vasas fågelarter i deras egen livsmiljö.

Fåglarna är indelade enligt den miljö de vanligen häckar i. Inom varje livsmiljö listas arterna i taxonomisk ordning. Sammanlagt presenteras 101 arter. För varje fågelart finns en utbredningskarta, såvida fågeln inte är utrotningshotad eller skyddad.

Bergfink. Bild Jouni Kannonlahti.