Förbigå menyn

Svartvit flugsnappare

Ficedula hypoleuca

Den svartvita flugsnapparen är en vanlig fågelart i Vasa. Bild Christer Hangelin

Allmänt. Den svartvita flugsnapparen är en välkänd sommargäst i trädgårdarna. Hanen är lätt att känna igen tack vare den svartvita fjäderdräkten och den rytmiska sången. Honans fjäderdräkt är brun på ryggen och ljus på magen. Beståndet av häckande svartvita flug-snappare har under en längre tid hållits relativt stabilt i Finland.

  • Längd 14 cm
  • Häckar i håligheter i träd eller i holkar
  • Övervintrar i Sydafrika
  • Livnär sig på insekter och spindlar

Livsmiljö. Den svartvita flugsnapparen är inte kräsen med sin livsmiljö. Den häckar i närheten av gårdar, i parker och i trädgårdar men också i djupa skogar långt från bebyggelse. För hålbyggaren bör det finnas en lämplig naturlig hålighet eller en holk där boet av gräs och tallbark kan byggas.

Förekomst i Vasa. Den svartvita flugsnapparen är en allmän art som påträffats som häckande i över 200 rutor under karteringen. Arten är jämnt spridd över hela stadens område och häckar såväl på fastlandet som i skärgården.