Förbigå menyn

Stickcafé på biblioteket!

Artikelkategorier: Seminarier, föreläsningar och möten

Vi träffas i bibliotekets grupprum

måndag 30.1 kl. 13 – 15
måndag 27.2 kl. 13 – 15
måndag 27.3 kl. 13 – 15
måndag 24.4 kl. 13 – 15

Ledare: Carita Skog

Välkommen med!