Förbigå menyn

Workshop om din affärsplan

Artikelkategorier: Seminarier, föreläsningar och möten

Överväger du att bli företagare eller jobbar du redan som företagare? Få stöd när du gör upp din affärsplan.

Överväger du att bli företagare eller jobbar du redan som företagare? Är det utmanande att skriva eller uppdatera din affärsplan? Du är inte ensam – Startia är din partner i företagandets alla skeden!

Ta med din egen dator och kom till vår avgiftsfria workshop med din affärsplan på svenska på torsdag den 4 april 2024 klockan 17.00-20.00 i Startias lokaler på Nedre torget 1 A, 65100 Vasa (3:e vån.)

Workshopen arrangeras på tre olika språk vid olika tillfällen:

på finska, 3.4 klo 17.00-20.00
på svenska, 4.4 kl. 17.00-20.00 (OBS! AVBOKAD)
på engelska, 9.4 at 17.00-20.00

Vi börjar med att tillsammans bekanta oss med affärsplansverktyget LISSU och dess centrala punkter. Efter att ha besökt workshoppen kommer du att kunna fortsätta med affärsplanen och kalkylerna på egen hand. En liten salt bit serveras under tillfället.

-Vänligen registrera dig på förhand i LISSU-verktyget via adressen: https://vasek.netjob.fi/auth/login
-Kom ihåg att ta med din egen dator!

Vill du ha mer information? Kontakta Startias direktör Tommi Virkama;
tommi.virkama@vasek.fi / +358 400 919 361.