Förbigå menyn

Hur ser Ett öppet Vasa ut?

Detta är en inbjudan till dig Vasabo! Kom på en gemensam workshop 14.9.2021 och berätta på vilket sätt du vill vara en del av växelverkan med kommunen. Hur vill du delta i idékläckningen, diskussionen och utbytet av tankar i anknytning till t.ex. stadsplaneringen, detaljplanerna, servicen eller evenemangen.

Vi håller två workshoppar tisdag 14.9.2021 kl. 13.00–14.30 och kl. 17.00–18.30. Platsen är vid Strampens täckta terrass, som finns vid Inre hamnens strand.

Meddela vilkendera workshoppen du kan delta i. Ansökningstiden går ut 8.9.2021. Vi kontaktar alla som anmält sig. Vi sparar inte dina adressuppgifter och använder dem inte heller för något annat ändamål.

Hur ser Ett öppet Vasa ut? Kom på en gemensam workshop 14.9.2021

 

Vad gör man i en workshop?  

Vi diskuterar, skriver ner idéer och tankar om vad som önskas i fråga om delaktighet i kommunen. Målet med workshopparna är att få information av kommuninvånarna om hur de ser på en öppen kommun. Det är fint om vi kan få med Vasabor av alla åldrar och bakgrunder så att allas röst blir hörd.

Du behöver inte förbereda dig, utan du kommer som du är. Workshoppen leds av facilitator Outi Kinnunen från Vision Factory. Vi träffas utomhus, för att alla ska kunna vara tryggt tillsammans så här i Covid19-tider. I workshopparna ryms högst 15 deltagare.

Ifall du vill fråga något, kan du ta kontakt med

Workshopparna är en del av projektet En öppen kommun. Med i projektet är Riihimäki, Tavastehus, Vasa, Kristinestad, Pedersöre samt Kommunernas Tiera. Projektet genomförs under tiden 1.1.2021–31.10.2022. Arbetsgrupperna är totalt fyra, Ändring av verksamhetskulturen, Förbättrande av serviceupplevelsen, plattformen Min stad samt Åtgärder som främjar ungas delaktighet. Dessa workshoppar är en del av verksamheten i arbetsgruppen för plattformen Min stad, där temat är elektroniska tjänster samt invånarväxelverkan och insamling av information.