Förbigå menyn

Dataskydd på Vasaregionens Utveckling Ab VASEK

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK sparar sina företagsrådgivningskundernas uppgifter till registret med kundens samtycke. Uppgifter samlas för att sköta kundrelation och rikta marknadsföring om tjänsteutbudet.

Registerinformationen kan användas till att administrera, sköta, upprätthålla och utveckla kundrelationen mellan kunden och VASEK och dess bifirma Nyföretagscentrum Startia samt till att rikta utbudet, göra analyser, producera, erbjuda och utveckla tjänster samt upprätta marknadsundersökningar och annan statistik.

Registerinformationen kan användas i marknadsföringen mellan VASEK och kunden (bl.a. elektronisk direktmarknadsföring) och till riktning av marknadsföringen inom lagens ramar. Kunden har rätt att förbjuda direktmarknadsföring som riktar sig till kunden själv.

Registret kan innehålla bland annat följande information om VASEKs och Startias kunder och serviceanvändare:

  • kontaktuppgifter
  • nationalitet och kontaktspråk
  • uppgifter om kundens företagsprojekt
  • bakgrundsinformation om kundens utbildning och arbetserfarenhet
  • det viktigaste innehållet vid möten och kontakter
  • företagsrådgivarens utlåtanden
  • tillstånd till direktmarknadsföring och att lämna ut uppgifter

Bekanta dig närmare med vår registerbeskrivning på www.vasek.fi.

Vi har förbundit oss att vidta ändamålsenliga åtgärder för att skydda personuppgifterna. Våra tekniska, administrativa och fysiska processer är planerade för att skydda personuppgifterna från försvinnande, dataintrång, överlåtelse, användning, förändring eller förstöring som sker av misstag, olagligt eller olovligt.

Även om vi ser till att våra system är skyddade kan vi ändå inte garantera att webbsidan, datasystemet eller dataöverföringen via internet eller via något annat offentligt nätverk är helt säkra.