Förbigå menyn

Digitalisering och innovationer

Serviceområdet Digitalisering och innovationer har i uppgift att stöda stadens sektorer genom att

  • ordna datakommunikationsförbindelser
  • möjliggöra upphandlingar av anordningar
  • ge stöd vid upphandlingar av anordningar och system
  • skaffa och utveckla digitala lösningar för en effektivering av servicen

Till de centrala uppgifterna hör också att styra utvecklingen via helhetsarkitektur, ansvara för ramavtal, leverantörssamarbete och genomfakturering av sektorvisa datasystemtjänster.

IT-tjänsterna beställs huvudsakligen av Kuntien Tiera Oy, som ansvarar för ordnandet av grundläggande IT-tjänster, underhållet av teknologin och för programutvecklingen i samarbete med Vasa stad.

Serviceområdets verksamhet styrs av stadens digitaliseringsvision, som har skapats i samarbete med sektorerna och vars syfte är kundnära och tillgängliga tjänster som kan användas oberoende av plats och tid. Verksamheten kommer att styra även det digitaliseringsprogram som ska skapas för serviceområdet digitalisering och innovationer och som kommer att ersätta dataförvaltningsstrategin.

Ta kontakt