Förbigå menyn

Nationella veterandagen 2024 i Vasa

Nationella veterandagen firas årligen fredagen den 27 april. Dagen firas för att hedra Finlands krigsveteraner samt som minne av att kriget tog slut och freden började. Dagen är den dag då Lapplandskriget tog slut.

Veterandagen har firats sedan år 1987. Förslaget om en nationell veterandag lades fram av statsminister Kalevi Sorsa och fastställdes i statsrådet på föredragning av försvarsminister Veikko Pihlajamäki 1986.

Årets Nationella veterandag firas lördagen 27.4.2024 i Vasa. Huvudfesten ordnas i Botniahallen.

Under veckan före Veterandagen kommer ett brett utbud av program att ordnas för att hedra Veterandagens budskap och föra det vidare till yngre generationer.

Förberedelserna inför Veterandagen och veckan leds av staden i omfattande samarbete med andra. I förberedelserna deltar blad annat försvarsmakten, församlingar samt veteran- och försvarsorganisationer.

 

Bilder från hela veteranveckan finns här.

Huvudfesten ordnas i Botniahallen 27.4.2024

Huvudfesten på Nationella veterandagen hålls 27.4 kl. 13.30–15.00 i Botniahallen, Prostövägen 2, Korsholm (publiken anländer senast kl. 13.00). I Botniahallen serveras mat och kaffe klockan 11.30–13.00.

För musiken på festen står flottans musikkår under ledning av kapellmästare Tero Haikala. Som solister uppträder musikmajor Juha Ketola och sångerskan-skådespelerskan Sarah Nedergård. På festen uppträder även kören Wasa Sångargille, Kuula-institutets kör Estradi och kören Fading, som består av elever i musikklasserna vid Onkilahden yhtenäiskoulu. Konferencier på festen är redaktör Manu Myllyaho.

Veteranens hälsning vid festen framförs av krigsveteranen Karl-Erik Källström från Vasa, dessutom får vi också hälsningar från statsmakten, Försvarsministeriet och Försvarsmakten.

Festen direktsänds på Yle1 och Yle Arenan.

Innan huvudfesten 27.4  finns på dagens program flagghissning och flygvapnets överflygning kl. 9.00 vid Finlands Frihetsstaty på Vasa salutorg och kl. 10.00–11.00 en ekumenisk, tvåspråkig festgudstjänst i Trefaldighetskyrkan.

Efter gudstjänsten kan du avgiftsfritt åka buss till Botniahallen med avgång från stadshuset och sedan tillbaka efter festen.

 

Kompletterande avgiftsfritt program under Veteranveckan

8.4–31.5 på huvudbibliotekets avdelning Länder och kulturer (andra våningen) visas en bokutställning om veteranerna från våra krig. I bokutställningen kan du låna litteratur i anslutning till vinterkriget och fortsättningskriget.

I Vasa stadsbiblioteks samlingar finns också Giftskåpet, dvs. ett skåp med förbjudna böcker. Giftskåpet finns på andra våningen i huvudbiblioteket på avdelningen Samhälle och Ekonomi. Det går inte att låna böckerna i skåpet, men besökarna kan läsa och undersöka dem på biblioteket. Av många böcker finns det låneexemplar på bibliotek i Finland och av några verk har även nya upplagor tryckts. Du kan bekanta dig med giftskåpets boklista på Vasa stadsbiblioteks webbplats: https://kirjasto.vaasa.fi/sv/-/erikoiskokoelmat

Måndag 22.4 kl. 14.00-15.00 och kl. 16.00-17.00 Guidade rundvandringar på Gamla begravningsplatsen. Start från begravningsplatsens port, Vörågatan 2. Rundvandringarna hålls både på finska och svenska.

Gamla begravningsplatsen i Vasa anlades 1864. Begravningsplatsen har även kallats för Almaudd efter den första avlidna som begravdes där. Under de guidade rundvandringarna får du hör om Vasas historia, inflytelserika personer i samhället och hjältar under krig och fred. Besökarna får även bekanta sig med de många minnesmärkena på begravningsplatsen och områdena med hjältegravar.

Anmälan senast fredag 19.4 kl.18.00: https://forms.gle/vBGs4GrooqA5FyGA8
eller till adressen oppaat-guider@elisanet.fi. Arrangör:  Vaasa-Mustasaari oppaat ry Vasa-Korsholm guider rf.

Tisdag 23.4 kl. 13. Framträdande av stadsorkestern.
Köpcentret Rewell. Liisa Makkonen, Hilkka Miettunen, Nana Raitaluoto.

Tisdag 23.4 kl. 15-16.00 Guidad rundvandring på kasernområdet.
Start från vid Setterbergsstatyn, Kyrkoesplanaden 34.

Kasernområdet i Vasa är ett av Finlands bäst bevarade träkasernområden från 1800-talet. På den guidade rundvandringen får du höra om områdets historia, arkitektur och framtid. Vi går genom Björkparken till stranden, där guiden berättar om Jägarstatyn och minnesmärket över Finlands flygvapen.

Anmälan senast måndag 22.4 kl. 18.00: https://forms.gle/mXixs67tj3b4Kp2q6
eller till adressen oppaat-guider@elisanet.fi. Arrangör Vaasa-Mustasaari oppaat ry Vasa-Korsholm guider rf.

Tisdag 23.4 kl. 18.00–19.00 föreläsningen Laitonta, moraalitonta ja lihottavaa: Suhtautuminen paritansseihin ja sota-ajan tanssikielto Suomessa (om inställningen till pardans och dansförbud i Finland under kriget). Dramasalen i huvudbiblioteket.

Historiker och docent i Finlands historia Marko Tikka. Föreläsningen hålls på finska.
Ingen anmälan.

Onsdag 24.4 kl. 13 och kl. 14. Framträdande av stadsorkestern.
Köpcentret Rewell.
Kl. 13: Maano Männi, Terje Männi, Vladimir Reshetko, Pontus Grans, Viktor Nygård
Kl. 14: Harri Ala-Aho, Ilari Pälli, Mari Pakarinen, Tuomas Länne, Eero Kolari ja Patrik Knif.

Onsdag 24.4 kl. 18.00–19.30 föreläsningen Suomen Vapaudenpatsas ja sen symboliikka (om Finlands Frihetsstaty och dess symbolik).
Medborgarinstitutet, Rådhusgatan 31, auditorium B231.

Lärare i bildkonst Aimo Nyberg och professor emeritus Ilkka Virtanen.

I Vasa finns det flera sådana minnesmärken över kriget som det bara finns ett exemplar av i Finland, bl.a. Jägarstatyn och minnesmärket över Finlands flygvapen (Örnstatyn). Av dem är Frihetsstatyn den absolut mest imponerande. På föreläsningen får du höra om dess historia och symbolik.

Föreläsningen hålls på finska. Anmälan: https://uusi.opistopalvelut.fi/vasa/fi/course/66306

Torsdag 25.4 kl. 15.00 Rikstidens tillåtna allsånger.
Köpcentret Rewell, Viljos torg.

Den manliga vokalgruppen Vox Liminum bjuder in publiken att stämma in i sånger från krigstiden och framför utvalda låtar arrangerade för gruppen.

Vokalgruppen leds av Jari Ojalainen och Katariina Korkman. För ackompanjemanget står Bo Lund (dragspel). Konferencier för evenemanget är Ralf Holmlund.

Det är fritt inträde och ingen förhandsanmälan behövs.

Fredag 26.4 Utställningen Vasa 400 – guidade avgiftsfria rundvandringar.Kl.
13.00 på svenska, kl. 14.00 på finska. Österbottens museum, Museigatan 3.

Utställningen Vasa 400 ger besökarna en inblick i Vasa stads 400-åriga historia. Utställningen förmedlar berättelser ur Vasa stads historia, som börjar när staden grundades 1606. Som tema har berättelserna förhållanden och händelser som format samhället, förvaltning, utbildning, människors utkomst, vardag och fest.

Fredag 26.4. kl. 13 och kl. 14. Framträdande av stadsorkestern.
Köpcentret Rewell.
kl. 13: Panu Sivonen, Stella Michael, Marco Bottet, Hugo Olsson
kl. 14: Erica Nygård, Siri Ilanko, Astrid Le-Clercq, Samuli Krohn, Vesa Ania

Anmälan: museoinfo@vaasa.fi.

Lördag 27.4 kl. 10-12 och söndag 28.4 kl. 12-14 Vasa krigsveteranmuseum har öppet. Kyrkoesplanaden 22 A.

Vasa krigsveteranmuseum förevisar krigshistoria från Finska kriget till fortsättningskrigets slut. Museets samlingar består huvudsakligen av vapen, medaljer, uniformer och krigsmateriel.

Grupper kan separat komma överens om tider. Kontakt på 050 537 7909.

Temat för den Nationella veterandagen år 2024

Temat för den Nationella veterandagen år 2024 Veteraanien perintö turvataan – yhdessä onnistumme; Veteranernas arv bevaras – tillsammans lyckas visänder ett budskap om vikten av att bevara veteranernas arv och dess fortsatta synlighet.

 

Festkommitténs medlem, professor Ilkka Virtanen inleder temat:

”Veteranernas och hela veterangenerationens uppoffringar under krigsårena för att skydda vårt lands självständighet och frihet, deras återuppbyggnadsarbete efter kriget och deras mångsidiga verksamhet i olika roller i det välfärdssamhälle som baserar sig på dem, är vårt lands finaste och mest värdefulla historia.  Att bevara denna kunskap och föra den vidare till kommande generationer är en hederssak vi alla delar.

Budskapet är särskilt viktigt nu när veterangenerationen är på väg att lämna oss för gott och veteranorganisationernas verksamhet går vidare i riktning mot efterkommande generationers arbete med kulturarv. Med årets tema förbinder man sig att bevara veteranernas arv. Det lyckas man också med när man gör det i enlighet med veteranernas läror  – tillsammans.”’

 

Framtoningen för Veterandagen år 2024 har skapats av stadens grafiker Jouko Keto.

”När vi traskar i våra skogar kan vi se hur blåbärsrisen ger ny skörd och hur isen smälter från våra vattendrag till en ny sommar igen. När vi plockar blåbär minns vi vad våra krigsveteraner har offrat för att vi i dag ska kunna stå i skogens tystnad – i ett självständigt Finland.  Den finska naturen har funnits i tusentals år före Finland och tack vare våra veteraner har vi rätt till en natur som kommer att finnas kvar ännu efter vår egen tid. Vi kommer att fortsätta vårda detta arv och aldrig glömma hur det fick sin början.” beskriver Keto skapandet av den visuella framtoningen.

 

Den riksomfattande huvudfesten på Nationella veterandagen har under årens lopp ordnats i olika delar av landet.  Festen ordnades senast i Vasa år 1998 och då var temat för festen ”Sotiemme miehet ja naiset – itsenäisyyden turva. Män och kvinnor i våra krig – värnet för vår självständighet”

Eklövstecknets historia

På 1980-talet började veteranernas värde tydligt öka i det finländska samhället. Ett bevis på detta är statsmaktens engagemang i pension och rehabilitering för frontveteraner.   Krigsveteranerna hade redan länge hoppats på ett offentligt erkännande från statsmakten. Det var så nålen med eklövstecknet skapades. Eklövet hade varit en symbol för tapperhet sedan urminnes tider och används som symbol på Frihetskorsets utmärkelsetecken i Finland.

Eklövstecknet lanserades 1985 och det allra första tecknet överlämnades till president Mauno Koivisto år 1986.  Alla män och kvinnor som har tilldelats frontmanna- eller fronttjänsttecken har rätt att använda veterantecknet.    Trots sitt anspråkslösa utseende har eklövet blivit ett respekterat och accepterat tecken som förenar alla veteraner från våra krig.  Tecknet har också fått en bestående plats som festsymbol för den Nationella veterandagen.

Som resultat av samarbetet mellan veteranorganisationerna och statsmakten beslutade statsrådet 30.4.1986 utse den 27 april till Nationell veterandag för att hedra våra krigsveteraners arbete och öka vår uppskattning av dem.

Nationella veterandagen firades för första gången år 1987.  Vid den tidpunkten fanns det 320 000 manliga och kvinnliga veteraner vid liv och deras medelålder var cirka 70 år.  I slutet av år 2023 fanns det cirka 2200 veteraner av vilka ca 58 procent var kvinnor och deras medelålder var ungefär 99 år.

Kontaktuppgifter i anknytning till Veterandagens arrangemang

Arrangörkommitténs ordförande, Vasa stads bildningsdirektör Christina Knookala, christina.knookala@vasa.fi, tfn 040 556 5011

Arrangörskommitténs sekreterare, projektchef Anna-Maija Iitola, anna-maija.iitola@vasa.fi, tfn 040 159 6195

Festkommitténs ordförande, Vasa stadsfullmäktiges ordförande Joakim Strand, joakim.strand@eduskunta.fi

Festkommitténs vice ordförande, Vasas stadsdirektör Tomas Häyry, tomas.hayry@vasa.fi