Förbigå menyn

År 2023 i ett nötskal

Visit Vasas turistår

Visit Vasa arbetade målinriktat hela året 2023 för att öka regionens synlighet och attraktion.

Året började positivt, och turismsektorn deltog återigen i Nordens största resemässa, MATKA2023, i Helsingfors. Gruppreservationer kom också igång tidigare och snabbare än förväntat, likaså gjordes sommarbokningar tidigare än året innan. På hösten märktes en ökning av internationella utbildningsdagar i Vasa. Den största påverkaren var Wasalines Aurora Botnia, som satte nya rekord. En betydande internationell påverkan gav de extra flygningar till Vaasa som Finnair och SAS lade till.

Evenemangssektorn var livlig och restaurangerna var populära. En oro som finns är, att det är svårt att få tillräckligt med kvalificerad personal till hotell- och restaurangbranschen.

Visit Vaasa deltog i arrangemang, marknadsföring och försäljning vid flera evenemang, och via nätet hölls flera “workshops” som Teams-möten. De länderna som ”bearbetades” var främst Finland, Sverige och Tyskland.

Företaget strävar mot hållbar utveckling

Företagets inriktning mot hållbar utveckling tog ett stort steg redan år 2022 när bolaget fick Ekokompass miljöcertifiering. Under 2023 har Visit Vasa arbetat med de mål som satts upp i Ekokompassen. Företaget hjälper och uppmuntrar även sina samarbetspartners att skaffa någon form av hållbarhetscertifiering. Målet är att över 50 % av samarbetsföretagen, som jobbar med internationell turism, ska vara med i Visit Finland’s STF-program före år 2025. Efter det kan också Visit Vaasa som destination få en STF-stämpel.

Statistik för Vasaregionen

Övernattningarna i regionen ökade med över 7 % och försäljningen av boenden med över 16 %. Då antalet hotellrum temporärt är lägre har övernattningar på annat boende ökat betydligt under året. Övernattningarna från både Tyskland och Norge har ökat, och Sverige har hållit sig nära samma nivå (som största utländska besökarlandet) trots att den svenska kronan var mycket låg.

NYCKELTAL 2023

Företagets omsättning: 907 093,73 €
Resultatet för räkenskapsåret: 18 525,00 €
Bolaget har 6 heltidsanstälda samt 8-10 säsonganställda

Övernattningar i Vasaregionen: 468 000 (+6 %)
Top 3:
– Sverige: 24 200 (- 2 %)
– Tyskland: 6 200 (+ 2 %)
– Norge: 3 400 (+ 11 %)
Försäljning av inkvartering i Vasaregionen: 25 milj. (+ 14 %)

Fritidsresenärerna spenderade 210 000 nätter (+0,7 %) och affärsresenärerna 156 000 nätter (+6,4 %) i Vasaregionen. Andelen utländska besökare var 18,6 % och de inhemska besökarnas andel 81,4%.

Flygtrafiken till Vasa: 153 000 passagerare
Färjetrafiken till Vasa: 273 000 passagerare
Tågtrafiken till Vasa: 298 000 passagerare