Förbigå menyn

Vasa Körfestival XXVIII

Vasa Körfestival är ett internationellt storevenemang för körmusik. Sångarsäsongens glada och sociala avslutningsfest är öppen för alla körer. Under festivalen klingar vokal- och körmusiken i kyrkor, konsertsalar, skolor och på restauranger.

Anmälän

Anmäl din kör till Vasa körfestival här

Anmäl dig här

Sociala medier