Förbigå menyn

Harri Ala-Aho

Valthorn - stämledare

Harri Ala-Aho (f.1970) började spela valthorn år 1982 som Vesa Anias elev. Hösten 1986 inledde han sina studier vid försvarsmaktens militärmusikskola med Matti Teikari och Esko Seppälä som lärare. Efter att ha tagit sin grundexamen som militärmusiker gjorde Ala-Aho sin värnplikt vid Kainuun sotilassoittokunta, där han fortsatte som sergeant. Efter institutsofficersexamen började han som militärmusiker i Österbottens militärmusikkår i Vasa. År 2002 övergick Ala-Aho till vice stämledare i Vasa stadsorkester.  Sedan hösten 2012 har han fungerat som stämledare för valthorn i orkestern.