Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Anläggandet av Sandögatans cykelbana inleds

Publicerad: 25.7.2023

Cykelalliansen, som Vasa stad bildat med GRK Suomi Oy och Sitowise Oyj, ska anlägga en högklassig gång- och cykelväg eller bana på Sandögatan från och med juli. Den huvudsakliga genomföraren av projektet är GRK Suomi Oy.

Anläggandet av Sandögatans cykelbana framskrider i etapper kvartersvis från och med 25.7.2023. Arbetena pågår fram till slutet av 2023. Gatuarbetena kan orsaka bullerolägenheter för fastigheterna i närheten kl. 7–18 vardagar.

– När projektet är färdigt finns det en kilometer lång cykelbana längs Sandögatan samt en separat gångbana. De förenar Inre hamnen och flerfunktionskvarteret Wasa Station, som är under planering. Senare är det meningen att de ska förlängas mot Stenhaga, beskriver projektingenjör Samuli Huusko med ansvar för gång och cykling.

Arbetena påverkar trafiken på Sandögatan fram till utgången av 2023. Trafikanterna önskas fästa särskild uppmärksamhet vid trafikregleringarna som ändras i takt med att arbetena framskrider. Infarten till samtliga fastigheter säkerställs under hela byggprojektet.

Vasa eftersträvar ett 50 km långt nätverk av gång- och cykelvägar

Anläggandet av cykelbanan på Sandögatan är en del av ett större cykelprojekt i syfte att öka mängden högklassiga gång- och cykelleder i Vasa. Cykelprojektet pågår till år 2029 och under den tiden är det meningen att anlägga ett 50 km långt nätverk av vägkorridorer för gång och cykling, samt övriga cykelvägar med kringtjänster. Cykelvägarna anläggs av Vasa Cykelallians som består av Vasa stad, GRK Suomi Oy och Sitowise Oyj.

– Vasa är en idealisk cykelstad, eftersom mer än 81 procent av invånarna bor under 5 km från torget, det vill säga inom radien för de bästa cykelavstånden. Banorna mellan centrumet och stadsdelarna gör det lättare för stadsborna att ta sig till olika delar av Vasa, beskriver Huusko.

Cykelprojektet främjar även Vasa stads mål om koldioxidneutralitet före utgången av 2020-talet. Strävan är att minska koldioxidutsläppen från trafiken bland annat genom att öka cykling och gång.

Arbetena pågår på Sandögatan enligt den bifogade kartan.