Förbigå menyn
Nuoria ja lapsia ulkona leikkimässä.

Artikelkategorier: Nyheter

Ansökningstiden för sommarjobbssedel pågår

Publicerad: 4.4.2024

Vasa stads sommarjobbssedel gör det även i år möjligt för ett företag, en förening eller ett andelslag med färre än 50 anställda att ge en ung person i Vasa sommarjobb. Sommarjobbssedel kan ansökas till 15 maj.

En ung person som söker ett sommarjobb kan själv ta kontakt med arbetsgivaren och fråga om en sommararbetsplats och efter det kan arbetsgivaren ansöka om en sommarjobbssedel för att anställa den unga. Eller så kan arbetsgivaren först ansöka om en sommarjobbsedel och med hjälp av den själv söka en arbetstagare.

Sommarjobbaren ska vara en 15–29-årig Vasabo, men det företag som anställer med en sommarjobbssedel behöver inte vara registrerat i Vasa. Sommarjobbet ska infalla under tiden 1.5–30.9, och anställningsförhållandet ska vara minst två veckor långt eller sammanlagt 60 timmar.

Stödet som betalas till arbetsgivaren med sommarjobbssedeln är 40 procent av bruttolönen, och högst 500 euro. Förtur har de arbetsgivare som ansöker om en sommarjobbssedel för första gången.

Ansökningstiden för en sommarjobbssedel är 1.4–15.5.2024. Ansökan görs i stadens elektroniska tjänster på adressen: https://asiointi.vaasa.fi/

Läs ansökningsanvisningarna på: https://www.vaasa.fi/sv/utbildning-och-arbete/arbetsmojligheter/vasa-stads-lediga-jobb/sommarjobb/

Mer information:

Daniel Front, arbetsplanerare
daniel.front@vaasa.fi; tfn 040 573 4964