Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Ansökningstiden för stadens understöd börjar 1.3

Publicerad: 23.2.2023

Uppdaterad: 1.3.2023

Vasa stad beviljar årligen allmänna understöd till föreningar inom olika områden, sammanslutningar, evenemangsarrangörer samt privatpersoner och konstnärer. Ansökningen sker via det elektroniska systemet.

I ansökningsprocessen i mars kan stadens understöd i fråga om andra än kulturunderstöd sökas. 

Understöd som kan sökas 1–31.3 är:  

  • invånarföreningarnas understöd 
  • välfärdssektionens understöd till föreningar
  • idrottsservicens verksamhetsunderstöd 
  • evenemangsunderstöd (för evenemang som ordnas 1.6–31.12.2023)  
  • verksamhetsunderstöd till ungdomsföreningar och  
  • Lillkyro områdesnämnds allmänna understöd. 

Från stadens sida prövade man i samband med övergången till ett nytt elektroniskt understödssystem att förenhetliga ansökningstiden till mars månad för alla understödsansökningar. Det har ändå beslutats att ansökan om kulturunderstöd återförs till januari i början av 2022.   

Två ansökningsprocesser per år för evenemangsansökningar 

År 2022 beslutade man också dela upp ansökan om evenemangsunderstöd i två ansökningsomgångar per år. I oktober 2022 har ansökan pågått till evenemang, vilkas tidpunkt infaller inom intervallet 1.1–31.5.2023 och nu i mars månads ansökningsprocess ansöks om understöd för evenemang som ordnas inom intervallet 1.6–31.12.  

Infotillfälle gällande välfärdssektionens verksamhetsunderstöd till föreningar måndagen den 6.3.2023 kl. 16-18.

Du kan läsa mera om understöden här.
https://www.vaasa.fi/sv/info-om-vasa-och-regionen/ta-kontakt-vasa-stad/understod/valfardssektionens-understod/

Om du vill ha mera information om understöden eller du har något du undrar över, är du välkommen med att delta i ett infotillfälle som ordnas via Teams måndagen den 6.3.2023 klockan 16-18.

I början av tillfället ges en presentation på ca 15 minuter om understöden, men efter det kan deltagarna ställa sina frågor. Om du har en enskild fråga som gäller understöden, kan du ansluta dig till mötet när som helst mellan klockan 16-18. Koordinatorn från välfärdsenheten finns på plats under den tiden.

Du behöver inte anmäla dig till tillfället, utan du kan delta via länken nedan.

Click here to join the meeting

Välkommen med!