Förbigå menyn

Vasa stads ekosystemavtal för innovationsverksamhet

Vasa stad har undertecknat ett ekosystemavtal för innovationsverksamhet med Arbets- och näringsministeriet för åren 2021-2027. Ekosystemavtalen är en del av regeringens åtgärder, med vilka man av Finland vill skapa världens mest fungerande försöks- och innovationsmiljö.

Ekosystemavtal för innovationsverksamhet

I Vasaregionen har det redan länge bedrivits omfattande samarbete i överensstämmelse med ekosystemmodellen, men nu upprättades separata avtal med universitetsstäderna i överensstämmelse med Ekosystemavtalet, som sträcker sig över åren 2021–2027.

Ekosystemavtalets bärande idé är innovativa städer som strävar efter att vara föregångare, vilka utifrån sina egna styrkor utnyttjar de möjligheter som digitalisering, nya teknologier och koldioxidneutralitet medför och på så sätt påskyndar förnyandet av näringslivet och en hållbar stad.

Med ekosystemavtalet stärks utvecklandet av ett attraktivt innovationskluster och -ekosystem i regionen samt aktörernas anknytning till internationella forsknings-, utvecklings- och innovationsnätverk (FUI).

Ekosystemet är en samarbetsmodell som för samman företag, högskolor, forskningsinstitut, finansiärer och andra intressentgrupper inom FUI-verksamhet för att sätta fart på innovationer, ny affärsverksamhet och nya lösningar för att förbättra invånarnas välfärd.

Avtalen utgör en central del av den nationella avtalsmässiga stadspolitiken, där man också strävar efter ett intensivare samarbete mellan städerna och staten. Ekosystemavtalen är ett centralt verktyg i stadspolitiken, där regeringen stöder och stärker tillväxten av de stadsregioner i olika delar av Finland som är de viktigaste med tanke på innovationsförmågan. Med hjälp av ekosystemavtalet kan vi föra framåt de viktigaste projekten i regionen i anslutning till nya hållbara teknologier, en hållbar stad samt satsa bland annat kraftigare på att ansöka om EU-finansiering till regionen

Genomförandet av avtalen sker under EU-programperioden 2021–2027 med resurser för en hållbar stadsutveckling, vilken har en offentlig finansiering på uppskattningsvis totalt ca 120 miljoner euro (EU, staten och städerna). Av det här är städernas andel 40 procent.

Utöver Vasa deltar Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Rovaniemi, Joensuu, Kuopio, Jyväskylä, Villmanstrand, Lahtis, Björneborg, Seinäjoki, S:t Michel, Kajana och Karleby.

Vasa stads ekosystemavtal för innovationsverksamhet

I Vasaregionens ekosystemavtal koncentrerar man sig på utvecklingsområden, som baserar sig på EnergyVaasa-ekosystemets spetsområden:

 • hållbara och intelligenta energisystem, dvs. intelligenta elnät
 • marine-lösningar
 • en hållbar energiproduktion
 • energieffektivitet
 • lagring av energi

Åtgårder av ekosystemavtalet fokuserar på följande helheter:

 1. Ekosystemavtalets koordinering, beredning av projekt och nätverkande
 2. Klimatneutralt Vasa 202X
 3. Utveckling av hamnområdet
 4. GigaVaasa
 5. EnergySampo
 6. Utveckling av forskningsinfrastruktur.

I Vasa är strategiska partner utöver utvecklingsbolagen Österbottens förbund, Team Finland-nätverket samt regionens högskolor och näringsliv.

Ansökningar av ekosystemavtal

Under 2022 genomfördes sammanlagt 2 ansökningsomgångar.

Två ansökningar planeras för 2023.

Öppna ansökningar (obotnia.fi)

Öppna ansökningar i EURA 2021 -system

Projekt av ekosystemavtal

Ta kontakt