Förbigå menyn
Amira (t.v.), Semir, Fatima G., Fatima A. och Minea är förskolebarn i Inkerinpuiston päiväkoti, som fyller 125 år. ”Det bästa med förskolan är kompisarna!”

Artikelkategorier: Nyheter

Daghemmet Inkerinpuiston päiväkoti fyller 125 år

Publicerad: 18.3.2024

Vasas äldsta finskspråkiga daghem, Inkerinpuiston päiväkoti, fyller i vår 125 år. Daghemmet som finns i Sandviken har åtta grupper, av vilka två har språkbadsundervisning på svenska.

Man har förberett sig på daghemmets 125-årsdag genom att inkludera barnen i planeringen av festen och genom att bekanta sig med gamla traditionella lekar, sånger, ramsor och sagor.

– Barnen har dekorerat lokalerna med ett 125-tema, de har bland annat knåpat ihop 125 olika vimplar och 125 hjärtan samt gjort 125 små fotavtryck på papper. Vår festvecka kulminerade 7.3 i ett gemensamt utomhusevenemang för hela daghemmet, berättar daghemsföreståndare Heli Kemppi.

Barnen har dekorerat daghemmets lokaler med ett 125-tema: på bilden ses 125 små fotavtryck.

”Är det här världens äldsta daghem?”

Folkbarnträdgården Suomalainen kansanlastentarha i Vasa inledde sin verksamhet 1.3.1899. Efter många skeden och adresser blev folkbarnträdgården daghemmet Inkerinpuiston päiväkoti, som har funnits på Storalånggatan i Sandviken sedan år 1960.

Kemppi berättar att man tillsammans med barnen bland annat har gått igenom vad 125 år innebär och hur lång tid det är fråga om.

– Det var nog också någon som frågade om det här är världens äldsta daghem, säger Kemppi med ett skratt.

I förskolan tränar man på bokstäver och nummer

Förskolegruppen Lemmikit vid daghemmet Inkerinpuiston päiväkoti finns i anslutning till Hietalahden koulu. Amira, Fatima A., Fatima G., Minea och Semir i gruppen Lemmikit tycker att det finns mycket roligt att göra i förskolan.

– Man får leka med kompisarna och här finns mycket mera leksaker än hemma, säger Minea.

– Jag blir på gott humör när det är många barn här, tycker Fatima G.

– Oftast vill jag inte komma hit på morgonen men sedan när jag blir hämtad på eftermiddagen så vill jag inte åka hem, funderar Amira.

Barnen berättar att de i förskolan förutom att leka också har tränat på att lära sig bokstäver och nummer. Fatima A. berättar att hon kan räkna till hundra.

– Jag räknade till tvåhundra i sängen när det var meningen att jag skulle försöka sova, avslöjar Semir.

Daghemmet Inkerinpuiston päiväkoti

  • åtta grupper: 6 finskspråkiga och 2 grupper med språkbadsundervisning på svenska
  • har verksamhet i 3 olika enheter: Storalånggatan 76–78 och Travgatan 9 (förskoleundervisning)

Inkerinpuiston päiväkotis historia

  • Folkbarnträdgården Suomalainen kansanlastentarha i Vasa inledde sin verksamhet 1.3.1899.
  • Suomalainen kansanlastentarha hade till en början verksamhet på flera olika adresser. År 1930 övergick folkbarnträdgårdarna i stadens besittning och då flyttade folkbarnträdgården till Handelsesplanaden 48.
  • År 1952 ändrades namnet Suomalainen lastentarha till Hietalahden lastentarha.
  • År 1960 flyttade barnträdgården till sin nuvarande adress Barnhemsgatan 8, där det tidigare hade funnits ett barnhem och ett pojkhem.
  • Genom lagen om barndagvård år 1973 ändrades benämningen barnträdgård till daghem. Hietalahden lastentarha fick då namnet Hietalahden päiväkoti.
  • Trähuset på Barnhemsgatan fick år 1980 namnet Inkerinpuiston päiväkoti. Hietalahden päiväkoti fanns i tegelhuset bredvid på Storalånggatan.
  • Inkerinpuiston päiväkoti (Barnhemsgatan) och Hietalahden päiväkoti (Storalånggatan 78) slogs samman på 2000-talet och fick då namnet Inkerinpuiston päiväkoti.
Barnen på Inkerinpuiston päiväkoti har fått bekanta sig med en utställning om gamla tider. Till utställningen har man samlat gamla leksaker och föremål som använts i daghem under olika tidsperioder.