Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Artikelkategorier: Nyheter

Den nya KultTour-tidningen utkommer på våren på webben

Publicerad: 23.2.2021

Uppdaterad: 23.2.2021

Kulturtidningen KultTour som Vasa stad publicerar utkommer i slutet av februari på en ny webbsida. Vårens tidning publiceras endast i digital form.

Kulturtidningen finns på adressen: www.vaasa.fi/sv/kulttour/

KultTour är en kulturtidning som Vasa stad publicerar och som samlar stadens kulturutbud på samma ställe. Våren 2021 publiceras KultTour bara digitalt.

–Beslutet att göra KultTour digital uppstod under diskussioner när parterna som producerar kultur funderade på utmaningar som coronatiden medför bl.a. i fråga om öppethållning och planering av program, säger Vasa stads bildningsdirektör Christina Knookala, som även är huvudredaktör för kulturtidningen.

På den nya webbsidan finns artiklar om bl.a. teatrarnas, stadsorkesterns och stadens museers kommande program och verksamhet. I ledaren funderar Markku Ojanen, professor emeritus i psykologi vid Tammerfors universitet och meriterad lyckoforskare, på hur kultur påverkar lyckan.

–För KultTours webbsida produceras nya artiklar under våren och sommaren, så den lever på ett annat sätt än en tryckt tidning, säger tidningens redaktionssekreterare Pauliina Pääkkönen.

Webbsidan får även en egen KultTour Talks-del för nytt videomaterial, som kulturinstitutionernas aktörer producerar om sitt innehåll.